Telfer

Vad är en telfer?
En telfer kännetecknas som en lyftanordning som ser ut ungefär som en vagn och som har ett maskindrivet lyftblock. I en traverskran eller på räls kan en telfer rulla under en balk för att kunna användas. Idag existerar även telfrar som har en fast montering som kan köpas till. Med hjälp av kättingar eller linor brukar lyftdonet som är under telfern höjas och sänkas med till exempel en krok. De modernare telfrarna som finns idag har en maximalkapacitet på allt från några tiotal kilogram till fler hundra ton. De olika modeller som finns idag och kan väljas mellan är:
Bockkran
Lyftkran
Traverskran
Det finns idag ett brett sortiment av kättingtelfrar och lintelfrar, som kan bidra till att den önskade utrustningen fås ganska omgående. Det telfrar ser till att göra är att lyften blir mer snabba och förflyttningarna blir mer precisa. Den här produkten passar i alla typer av industrier och verkstäder, men det fungerar också bra för till exempel arenor med mera. Det ger en god prestanda, både hög säkerhet samt tillförlitlighet till den dagliga användningen som kan användas på arbetsplatsen.
När det kommer till kättingtelfrar brukar dessa ha en kapacitet på 80 till 5000 kilogram. E-balancer fungerar också som ett bra verktyg som kan förses med en kapacitet på 160 kilogram. Detta medför också att den kan se till att förse användaren av produkten med bästa möjliga ergonomiska förutsättning.
Lintelfrarna erbjuder det bästa samt säkraste, och det är även det mest ekonomiska alternativet som kan se till att lasta upp till 100 ton. Det är en rad olika funktioner och tillbehör så som manöverdron via kabel eller radiostyrning på denna telfer. Om det är trångt i lokalen kan denna telfer köpas då den är kompakt i sitt mått och har ett snålt kroksidomått. Genom att titta på vad för olika modeller det finns kan den rätta telfern för just dig hittas.

Vad är en fraktsedel och varför är den så viktig?

fraktsedel

 

 

 

 

 

När man skickar saker med bud eller större transport är fraktsedel en viktig del att ha med.

Vad är en fraktsedel?

En fraktsedel är ett papper med den information som krävs för att det man skickar ska bli behandlat på rätt sätt och komma fram till rätt mottagare. Beroende på vart man skickar något och vad man skickar måste man fylla i olika information. I regel innehåller en fraktsedel följande information:

 • Avsändare – den person eller företag som skickar varan
 • Mottagare – den person eller företag som ska mottaga varan
 • Typ av vara – i regel om det är materiel, levande djur, gåva eller liknande. Detta är till för tullen.
 • Eventuellt pris – en del fraktsedlar kräver pris eller porto på fraktsedel
 • Transportföretaget – de flesta transportföretag har egna fraktsedlar och information om det brukar i regel finnas med på en fraktsedel.
 • Ömtåligt gods – om det man skickar kan gå sönder lätt eller ej.

Övrig information kan finnas med men är inte nödvändig.

Vikten av en fraktsedel

Det är väldigt viktigt att ha fraktsedlar när man skickar och transporterar föremål oavsett om det är inom landet eller utanför. Detta är för att det man skickar ska komma fram till rätt person och i rätt tid. Det är även en form av garanti om något skulle hända med leveransen eller den levereras skadad.

Om man skickar varor utomlands eller ska mottaga det som skickas är det viktigt att rätt information finns med på fraktsedeln. Det är ett dokument som kontrolleras av tullen och det är där man beslutar om varan får skickas vidare, ska skickas tillbaks eller om det behöver läggas på någon skatt.

I början kan man tänka sig att fraktsedel är ett papper som inte har någon innebörd och inte är så viktigt men när man vet vad en fraktsedel är till för och vilken information som finns med förstår man hur viktigt detta papper är.

Värmebehandling av metaller

Eftersom den svenska metallindustrin ständigt växer så utvecklas ständigt nya tekniker för att ge bättre resultat. I dagsläget är värmebehandling bland de mest vanliga metoderna inom metallindustrin för bearbetning av metall. Det finns flera olika metoder inom värmebehandling som resulterar i olika resultat. När man exempelvis behöver bearbeta vanlig plåt är det relativt vanligt att man använder sig av värme för att påverka metallens styrka och form.

De flesta metaller reagerar på värme på ett sätt som ofta resulterar i att man får en bättre hållbarhet. Detta uppnås vanligast genom att man smälter ner kompletta eller uppdelade metallstycken. Smältningen innebär att man förändrar metallens struktur, vilket resulterar i att risken för bland annat sprickor i metallen minskar. Av denna anledning är det väldigt vanligt att denna sorts värmebehandling används inom metallindustrin då man ska skära och forma metall. Detta är en följd av att hållbarheten är essentiell för att metallen ska ha den styrka som krävs.

Vad för sorts värmebehandling som man ska använda beror helt på vilket resultat man behöver få fram. Härdning och glödgning är endast två av många metoder som används vid värmebehandling. Glödgning används till exempel för att påverka metallens hårdhet och smidbarhet. Detta uppnås genom att metallen värms upp till en förutbestämd temperatur, vilket resulterar i att metallen erhåller de önskade materialegenskaperna. Härdning används istället till att förbättra metallens mekaniska egenskaper. När man exempelvis härdar stål, upphettas metallen till en specifik temperatur för att sedan kylas ned hastigt. Detta resulterar i att metallen får en ny strukturform.

Eftersom värmebehandling används hos majoriteten av metallindustrin, är miljövänligheten viktig inom detta sammanhang. Många industrier försöker därför använda sig av metoder där farliga ämnen inte behöver användas och som innebär ett minimalt materialsvinn. Operatörer och tekniker får på detta sätt en säkrare arbetsplats, utöver den minskande påverkan för miljön.

Verktygsstål – Ett material som håller hög kvalitet

På marknaden finns det massor av olika legeringar när det gäller stål och andra metaller, och detta är något som kommer att påverka vilka användningsområden som dessa har samt vilken styrka och kvalitet som de är befattade med. När det gäller just verktygsstål, så kommer detta material att vara beroende av att ha en styrka som inte är för mjuk och heller inte är för hård. Om materialet i ett verktyg är för mjukt så kommer en bearbetning av andra material inte gå att genomföra. Är verktygsstålet för hårt så kommer detta att leda till att själva verktyget går sönder.

Just verktygsstål är det som används för tillverkning av verktyg inom skärande eller formande bearbetning. Detta kan då exempelvis vara svarvstål och filar eller valsar och pressverktyg. Verktygsstål är en legering som innehåller höga halter av kol, vilket brukar ligga runt cirka 1 procent. Det finns även andra tillsatser som vanadin och volfram, vilket är till för och fungerar på ett sätt som ger den egg som skapas en bättre och kraftigare skärpa. Inom verktygsstål finns det två olika grupper vilka kallas för kolstål och legerat stål. Bägge dessa är legeringar, men har olika användningsområden.

När det handlar om legerat stål så ingår i denna grupp något som kallas för snabbstål. Detta är då ett av de vanligaste verktygsstålen som har fått ett stort användningsområde inom skärande bearbetning tack vare dess goda egenskaper gällande den höga hårdheten och den unika nötningsbeständigheten vid arbeten som skapar höga friktionstemperaturer. De allra vanligaste kraven som ställs på verktygsstål är seghet, hårdhet, skärpa samt seghet. Det är då något som uppnås genom att härda materialet genom upphettning och snabb kylning i kombination med en senare värmebehandling. Verktygsstål indelas i stål för kalla arbeten, stål för varma arbeten samt stål för plastformning vilket då gör det enklare och mera översiktligt.

Håll dig frisk och förebygg sjukdomar!

När den vardagliga stressen är igång är det få personer som kommer ihåg att tänka på sig själva. I detta fall syftas inte på att t ex duscha eller klä sig fräscht, utan dom mer grundläggande sakerna, som att gå på årliga hälsoundersökningar.

Många personer går enbart till läkaren när dom redan är sjuka eller på något annat sätt behöver vård. Däremot kan det göra en mycket gått att gå på förebyggande hälsokontroller. På detta sätt undviker du att eventuella sjukdomar går alldeles för långt och därmed orsakar mer skada än vad dom hade behövt att göra.

Sverige är fyllt med bra läkare och olika vårdcentraler! I Stockholm finns kanske ännu fler än uppe i t ex Kiruna. För att boka en förebyggande hälsokontroll i Stockholm så ska du kontakta din närmaste vårdcentral och boka en tid för undersökning! På grund av att Stockholm är en väldigt stor stad behöver du sällan vänta speciellt länge på en tid.

Om man inte redan har skapat sig rutinen av att, en gång per år, besöka en läkare och göra en hälsokontroll är det dags att man börjar ta tag i detta. Har du barn är det ännu viktigare att föregå med gott exempel! Hitta dig en husläkare som du trivs och känner dig bekväm med då det kan vara väldigt personligt att prata problem eller bli undersökt.

Genom att gå på förebyggande hälsokontroller hinner man upptäcka om någon sjukdom är på väg att drabba sin kropp, oavsett om det gäller synfel, eller problem med leder eller muskler.

Friskluftsventiler – bra för en god inomhusmiljö

Friskluftsventilerna brukar främst finnas över alla fönster som finns i en lägenhet. Här finns då ventiler som består av filter, och deras uppgift är att skydda de boende i lägenhet mot att få in damm, insekter samt sot. Det som är bra att tänka på är att en friskluftsventil behöver rengöras minst två gånger per år för att man ska kunna få in den friska luften i lägenheten. Det är också lämpligt att rengöra dessa filter nu innan den kallare perioder börja komma.

Hur rengörs friskluftsventiler?

För att på något sätt se till att kunna öppna samt stänga ventilen så ska man dra i snöret som hänger nerför ventilationen. Även när en friskluftsventilation har stängt läge, så är ändå ventilen något öppet för att på så sätt kunna släppa in lite luft åtminstone. För att komma åt filtret kan man följa dessa steg för att kunna rengöra det så bra som möjligt:

 • Steg 1. Ventilen ska ställas i ett öppet läge tillsammans med snöret som hänger. Genom att trycka på ventillocket och se till att det vrids åt höger kommer ventilen att öppnas.
 • Steg 2. Nu om man gjort rätt under steg 1, ska man kunna dra ut filterhållaren. Här sitter även filtret väldigt löst så man kan rengöra det.
 • Steg 3. Genom att se till att skölja ur filtret helt med hjälp utav ljummet vatten, så försvinner allt smuts. Därefter ska filtret lufttorka.
 • Steg 4. Genom att se till att filtret sätts tillbaka, kan man trycka i filterhållaren direkt på plats. Man ska vara observant på att en filterhållare har så kallade två ”ben”, där man ska se till att dessa ”ben” ska bara vända nedåt, där ett av ”benen” finns på varsin sida om snöret.
 • Steg 5. Nu kan man sätta fast ventillocket och därefter vrida åt vänster för att stänga igen det.

Vad är motoroptimering?

Det fördelaktiga med en motoroptimering är att det ökar prestandan och även körglädjen samtidigt som bränsleförbrukningen i regel sjunker radikalt. Vi kan även räkna med ett minskat utsläpp av ämnen som är farliga och skadliga för miljön.

Genom en motoroptimering får du en ökad effekt av din motor som innebär bland annat mycket säkrare omkörningar, en snabbare gasrespons i och med att du får mer vridmoment och det blir väldigt ekonomiskt för dig i och med att det blir en mycket effektivare förbränning som i sin tur innebär lägre bränsleförbrukning. För varje bil utvecklas en skräddarsydd programvara så att du kan få en så bra prestanda som möjligt och en riktigt bra tillförlitlighet. Oftast så är det genom OBD-uttaget som bilens styrbox modifieras.
Det finns antingen steg 1 eller steg 2 som du kan välja mellan när det gäller motoroptimering för din bil. Steg 1 är enkelt och innebär endast en mjukvara medan steg 2 innebär att du får en mjukvara, downpipe och i vissa fall även luftfilter. Det går även att välja vidare steg där lite mer specialiserade programvaror samt viss kringutrustning används. Självklart är det helt upp till dig vad du vill ha men oavsett vad du väljer så är mjukvarorna alltid anpassade efter kundens önskemål.

Det är knappast någon som har missat att det är viktigt att tänka på vår miljö idag och då bilar är en av de största miljöbovarna är det bra att tänka på hur man kan minska skadan de gör för miljön. Då är ju en motoroptimering ett mycket bra sätt att göra detta på och vara snäll mot miljön samtidigt som du får mycket bra utav det på köpet.

En motoroptimering ger dig helt klart en bil som är roligare att köra, det är ekonomiskt fördelaktigt på grund av den minskade bränsleförbrukningen och det är mycket snällare mot den värdefulla miljön som man måste tänka på. Ta ett steg för miljön och även ett steg mot en roligare bil redan idag.

Termoplast är fantastiskt

Ordet termoplast är egentligen ett samlingsnamn vilket omfattar samtlig plast som blir formbar vid uppvärmning, eller blir plastik som det heter på fackspråk.
Termoplast är så fantastiskt att det gång på gång kan hettas upp och formas. Blir det inte bra eller rätt hettas det upp och processen görs om helt enkelt.
Skillnaden mellan hårdplast och termoplast är att termoplasten är återvinningsbar. Bra för miljön med andra ord vilket är ett viktigt fokus.
Som tidigare nämnts kan termoplasten formas om och om igen. Detta sker vid en väldigt hög temperatur och med ett högt tryck precis som vid formsprutning. Materialet är också svetsbart men också lösligt i olika lösningsmedel vilka uppvisar liknande kemisk struktur. Vid tillverkning av termoplast tillförs olika tillsatser så som antioxidanter och/eller värmestabilisatorer.
Användningsområdet för denna fantastiska plast är det egentligen bara fantasin som begränsar. Datorskärmar, mobiltelefoner och muggar är bara några av alla användningsområden som finns. Detta är inte direkt något nytt påfund utan i över femtio år har det mer och mer uteslutande börjat användas termoplast istället för härdplast. Framförallt handlar det om pengar. Det är billigare och mycket enklare att använda sig av. Samtidigt som det har visat sig ha en ganska liten påverkan på miljön vilket också har räknats med i kalkylen.
De absolut största användningsområdena för dessa plaster är byggprodukter, förpackningar, el- och elektronikprodukter samt transportsektorn. Det är stora och vida användningsområden med andra ord.
Plasten i sig, hur länge har den egentligen funnits? Historien för plasten börjar redan på 1500-talet då en tysk alkemist vid namnet B Schobringer experimenterade med en typ av plast vilken baserade sig på ost.
Under mitten på 1800-talet utvecklades det ännu mer då en engelsk kemist uppfann det första konstgjorda plastmaterialet vilket faktiskt kunde användas praktiskt. Dock tog plastindustrin fart först på allvar under andra världskriget.

Renare vatten med vattenfilter

Vatten är ett av människans allra viktigaste livsmedel som man allt för ofta tar för givet. I Sverige är det en vana att alltid ha rent och fräscht dricksvatten direkt från kranen, men har man en egen brunn eller källa måste man själv hålla koll så att vattnet håller en god kvalité. Ett riktigt bra vattenfilter kan hjälpa dig!
Vad är då dom vanligaste vattenproblemen och kan ett vattenfilter hjälpa?
Om vattnet har ett alldeles för lågt pH-värde kan det göra vattnet aggressivt. Med det menas att vattnet sliter på ledningsnät och andra installationer kopplade till vattnet. Märker man att vattnet har fått en grönaktig ton kan detta vara på grund av ett lågt pH-värde.
En annan väldigt vanligt problem är att man har för mycket kalk i vattnet. Detta problem kan uppstå oberoende på om du har kommunalt vatten eller använder dig av en egen brunn. Vanligtvis kan du se om du har problem med kalk genom att titta på duschmunstycket eller te x kaffekokaren. Kalk ger vita fläckar som sedan blir väldigt hårda, nästan som sten, men med ett vattenfilter löser du problemet omgående.
Får du kämpa med ständigt återkommande rostfärgade avlagringar i toaletten? Anledningen till detta är en stor mängd järn i vattnet. Järn lämnar otrevliga beläggningar och ibland kan även vattnet se brunt ut när det kommer från kranen.
Och sist men inte mist, Mangan.
Mangan är små, svarta partiklar som ofta ses i samband med järn. Det är svårare att upptäcka men kan märkas av genom att varmvattnet luktar illa. Det kan vara svårt att veta vilken typ av problem man har och om vattenfilter är lösningen. Vattenfilter är till för att rena dricksvattnet och ge vattnet en bra kvalité fri från bakterier. Använd dig av ett vattenfilter och få hjälp att spara en hel del pengar genom att filtrera bort alla föroreningar.

Fördelarna med att köpa begagnade truckar

begagnad truck

Allmänt om truckar

Valet kommer att bli svårt för att bestämma sig för vilken truck som passar dig bäst. Idag finns det ett stort urval av både nya och begagnade truckar för både försäljning och som uthyrning. Med en rad olika märken och modeller, som finns idag, såsom Atlet, Clark, Daewoo, Hyundai, Nissan med mera för att inte nämna alla som finns på marknaden idag. Åsikterna om nya och begagnade truckar skiljer sig åt beroende på vilka intressen eller behov man själv har.

Varför ska du välja att köpa begagnade truckar?

 • Pengar sparas, då det är billigare att köpa en begagnad truck än en ny. Nyare truckar är oftast en dyr investering för företaget, som många har uttryckt sig om.
 • Smidigheten, i regel behövs ingen ställning tas innan den slutgiltiga beställningen kan läggas. Då de flesta modellerna finns på plats, så kan man hyra en annan modell om man inte är nöjda med den första.
 • Underlättar företagets arbete och bidrar med möjligheter. När en begagnad truck köps istället för en ny kan företaget som många andra, prova på och se om det är värt att investera i en ny truck, eller att använda sig av begagnat.
 • Leveranser av begagnade truckar är relativt snabba. När man beställer en ny truck tar det oftast lång tid innan företaget erhåller den nya trucken.
 • Många företag hyr begagnade truckar för att de själva är medvetna om att de inte kommer användas allt för ofta under full tid, utan enbart sporadiskt.
 • Enkelt att byta ut sin modell som man trodde först skulle passa ens företag, mot en annan modell rätt omgående.
 • Outsourcingsmetoden, en del företag låter ett truckföretag ta över deras truckar mot en klumpsumma. På så sätt kan ett företag tjäna pengar på sin uthyrning. Ansvaret för driften står truckföretaget för då, och ditt företag betalar enbart en månadskostnad.