Termoplast är fantastiskt

Ordet termoplast är egentligen ett samlingsnamn vilket omfattar samtlig plast som blir formbar vid uppvärmning, eller blir plastik som det heter på fackspråk.
Termoplast är så fantastiskt att det gång på gång kan hettas upp och formas. Blir det inte bra eller rätt hettas det upp och processen görs om helt enkelt.
Skillnaden mellan hårdplast och termoplast är att termoplasten är återvinningsbar. Bra för miljön med andra ord vilket är ett viktigt fokus.
Som tidigare nämnts kan termoplasten formas om och om igen. Detta sker vid en väldigt hög temperatur och med ett högt tryck precis som vid formsprutning. Materialet är också svetsbart men också lösligt i olika lösningsmedel vilka uppvisar liknande kemisk struktur. Vid tillverkning av termoplast tillförs olika tillsatser så som antioxidanter och/eller värmestabilisatorer.
Användningsområdet för denna fantastiska plast är det egentligen bara fantasin som begränsar. Datorskärmar, mobiltelefoner och muggar är bara några av alla användningsområden som finns. Detta är inte direkt något nytt påfund utan i över femtio år har det mer och mer uteslutande börjat användas termoplast istället för härdplast. Framförallt handlar det om pengar. Det är billigare och mycket enklare att använda sig av. Samtidigt som det har visat sig ha en ganska liten påverkan på miljön vilket också har räknats med i kalkylen.
De absolut största användningsområdena för dessa plaster är byggprodukter, förpackningar, el- och elektronikprodukter samt transportsektorn. Det är stora och vida användningsområden med andra ord.
Plasten i sig, hur länge har den egentligen funnits? Historien för plasten börjar redan på 1500-talet då en tysk alkemist vid namnet B Schobringer experimenterade med en typ av plast vilken baserade sig på ost.
Under mitten på 1800-talet utvecklades det ännu mer då en engelsk kemist uppfann det första konstgjorda plastmaterialet vilket faktiskt kunde användas praktiskt. Dock tog plastindustrin fart först på allvar under andra världskriget.