Värmebehandling av metaller

Eftersom den svenska metallindustrin ständigt växer så utvecklas ständigt nya tekniker för att ge bättre resultat. I dagsläget är värmebehandling bland de mest vanliga metoderna inom metallindustrin för bearbetning av metall. Det finns flera olika metoder inom värmebehandling som resulterar i olika resultat. När man exempelvis behöver bearbeta vanlig plåt är det relativt vanligt att man använder sig av värme för att påverka metallens styrka och form.

De flesta metaller reagerar på värme på ett sätt som ofta resulterar i att man får en bättre hållbarhet. Detta uppnås vanligast genom att man smälter ner kompletta eller uppdelade metallstycken. Smältningen innebär att man förändrar metallens struktur, vilket resulterar i att risken för bland annat sprickor i metallen minskar. Av denna anledning är det väldigt vanligt att denna sorts värmebehandling används inom metallindustrin då man ska skära och forma metall. Detta är en följd av att hållbarheten är essentiell för att metallen ska ha den styrka som krävs.

Vad för sorts värmebehandling som man ska använda beror helt på vilket resultat man behöver få fram. Härdning och glödgning är endast två av många metoder som används vid värmebehandling. Glödgning används till exempel för att påverka metallens hårdhet och smidbarhet. Detta uppnås genom att metallen värms upp till en förutbestämd temperatur, vilket resulterar i att metallen erhåller de önskade materialegenskaperna. Härdning används istället till att förbättra metallens mekaniska egenskaper. När man exempelvis härdar stål, upphettas metallen till en specifik temperatur för att sedan kylas ned hastigt. Detta resulterar i att metallen får en ny strukturform.

Eftersom värmebehandling används hos majoriteten av metallindustrin, är miljövänligheten viktig inom detta sammanhang. Många industrier försöker därför använda sig av metoder där farliga ämnen inte behöver användas och som innebär ett minimalt materialsvinn. Operatörer och tekniker får på detta sätt en säkrare arbetsplats, utöver den minskande påverkan för miljön.