Avfallskvarnar är miljövänliga

recycle1

En avfallskvarn är en apparat som byggs in i diskbänkens avlopp. Det som händer är att kvarnen maler ner organiskt köksavfall såsom matrester, som sedan spolas bort i avloppssystemet. Det organiska matavfallet finmals genom ett motordrivet rivverk som ansluts till ett eluttag. Rivverket är kvarndelen i en avfallskvarn, och den kan formas på olika sätt. Det krävs dock alltid vatten för att det ska fungera. Biogas framställs sedan i reningsverket genom rötning, som är metanbildning i en syrefri miljö genom att anaeroba organismer med tillgång till ämnen som kväve, kol och fosfor bryter ned det organiska materialet under rätt förhållanden.

Avfallskvarnen uppfanns år 1927 av arkitekten John W. Hammes. Han sökte patent år 1933 som utfärdades år 1935. Hans företag, InkSinkErator lanserade hans uppfinning på marknaden 1940. Johns påstående ifrågasattes då General Electrics införde avfallskvarnen år 1935. Under 30- och 40-talet hade det kommunala avloppssystemet i de flesta amerikanska städerna förbjudit utsläpp av matavfall i systemet. Det var då InkSinkErator kämpade med att övertyga de olika städerna om att upphäva förbjudet och till slut lyckades de att övertyga flera städer. I New York City tog det längre tid innan förbudet upphävdes, då staden var oroliga över att systemet skulle hota avfallssystemet. Det var inte förrän 1997 som det blev lagligt att använda avfallskvarnar i New York City.

Avfallskvarnar är mycket vanliga i amerikanska hushåll och finns i nästan varje hem. Den introducerades i Sverige på 40-talet men blev inte en succé. De har däremot blivit mer och mer populära och det är väldigt aktuellt idag då miljökraven har förändrats.

I Sverige har flera kommuner ändrat sin ståndpunkt angående avfallskvarnen på grund av de stora matavfallen som eldades upp i förbränningsanläggningarna. Tidigare har kommunerna varit mer återhållsamma gällande användningen av avfallskvarnar.
Avfallskvarnen minskar sopor, transporten på vägarna och luktproblemen. Inte minst kan de nermalda matresterna omvandlas till biogas som bidrar till den hållbara utvecklingen. På det sättet är avfallskvarnen en bra investering för både samhället och hushållet.