Vad är en fraktsedel och varför är den så viktig?

fraktsedel

 

 

 

 

 

När man skickar saker med bud eller större transport är fraktsedel en viktig del att ha med.

Vad är en fraktsedel?

En fraktsedel är ett papper med den information som krävs för att det man skickar ska bli behandlat på rätt sätt och komma fram till rätt mottagare. Beroende på vart man skickar något och vad man skickar måste man fylla i olika information. I regel innehåller en fraktsedel följande information:

  • Avsändare – den person eller företag som skickar varan
  • Mottagare – den person eller företag som ska mottaga varan
  • Typ av vara – i regel om det är materiel, levande djur, gåva eller liknande. Detta är till för tullen.
  • Eventuellt pris – en del fraktsedlar kräver pris eller porto på fraktsedel
  • Transportföretaget – de flesta transportföretag har egna fraktsedlar och information om det brukar i regel finnas med på en fraktsedel.
  • Ömtåligt gods – om det man skickar kan gå sönder lätt eller ej.

Övrig information kan finnas med men är inte nödvändig.

Vikten av en fraktsedel

Det är väldigt viktigt att ha fraktsedlar när man skickar och transporterar föremål oavsett om det är inom landet eller utanför. Detta är för att det man skickar ska komma fram till rätt person och i rätt tid. Det är även en form av garanti om något skulle hända med leveransen eller den levereras skadad.

Om man skickar varor utomlands eller ska mottaga det som skickas är det viktigt att rätt information finns med på fraktsedeln. Det är ett dokument som kontrolleras av tullen och det är där man beslutar om varan får skickas vidare, ska skickas tillbaks eller om det behöver läggas på någon skatt.

I början kan man tänka sig att fraktsedel är ett papper som inte har någon innebörd och inte är så viktigt men när man vet vad en fraktsedel är till för och vilken information som finns med förstår man hur viktigt detta papper är.