Friskluftsventiler – bra för en god inomhusmiljö

Friskluftsventilerna brukar främst finnas över alla fönster som finns i en lägenhet. Här finns då ventiler som består av filter, och deras uppgift är att skydda de boende i lägenhet mot att få in damm, insekter samt sot. Det som är bra att tänka på är att en friskluftsventil behöver rengöras minst två gånger per år för att man ska kunna få in den friska luften i lägenheten. Det är också lämpligt att rengöra dessa filter nu innan den kallare perioder börja komma.

Hur rengörs friskluftsventiler?

För att på något sätt se till att kunna öppna samt stänga ventilen så ska man dra i snöret som hänger nerför ventilationen. Även när en friskluftsventilation har stängt läge, så är ändå ventilen något öppet för att på så sätt kunna släppa in lite luft åtminstone. För att komma åt filtret kan man följa dessa steg för att kunna rengöra det så bra som möjligt:

 • Steg 1. Ventilen ska ställas i ett öppet läge tillsammans med snöret som hänger. Genom att trycka på ventillocket och se till att det vrids åt höger kommer ventilen att öppnas.
 • Steg 2. Nu om man gjort rätt under steg 1, ska man kunna dra ut filterhållaren. Här sitter även filtret väldigt löst så man kan rengöra det.
 • Steg 3. Genom att se till att skölja ur filtret helt med hjälp utav ljummet vatten, så försvinner allt smuts. Därefter ska filtret lufttorka.
 • Steg 4. Genom att se till att filtret sätts tillbaka, kan man trycka i filterhållaren direkt på plats. Man ska vara observant på att en filterhållare har så kallade två ”ben”, där man ska se till att dessa ”ben” ska bara vända nedåt, där ett av ”benen” finns på varsin sida om snöret.
 • Steg 5. Nu kan man sätta fast ventillocket och därefter vrida åt vänster för att stänga igen det.

Vad är motoroptimering?

Det fördelaktiga med en motoroptimering är att det ökar prestandan och även körglädjen samtidigt som bränsleförbrukningen i regel sjunker radikalt. Vi kan även räkna med ett minskat utsläpp av ämnen som är farliga och skadliga för miljön.

Genom en motoroptimering får du en ökad effekt av din motor som innebär bland annat mycket säkrare omkörningar, en snabbare gasrespons i och med att du får mer vridmoment och det blir väldigt ekonomiskt för dig i och med att det blir en mycket effektivare förbränning som i sin tur innebär lägre bränsleförbrukning. För varje bil utvecklas en skräddarsydd programvara så att du kan få en så bra prestanda som möjligt och en riktigt bra tillförlitlighet. Oftast så är det genom OBD-uttaget som bilens styrbox modifieras.
Det finns antingen steg 1 eller steg 2 som du kan välja mellan när det gäller motoroptimering för din bil. Steg 1 är enkelt och innebär endast en mjukvara medan steg 2 innebär att du får en mjukvara, downpipe och i vissa fall även luftfilter. Det går även att välja vidare steg där lite mer specialiserade programvaror samt viss kringutrustning används. Självklart är det helt upp till dig vad du vill ha men oavsett vad du väljer så är mjukvarorna alltid anpassade efter kundens önskemål.

Det är knappast någon som har missat att det är viktigt att tänka på vår miljö idag och då bilar är en av de största miljöbovarna är det bra att tänka på hur man kan minska skadan de gör för miljön. Då är ju en motoroptimering ett mycket bra sätt att göra detta på och vara snäll mot miljön samtidigt som du får mycket bra utav det på köpet.

En motoroptimering ger dig helt klart en bil som är roligare att köra, det är ekonomiskt fördelaktigt på grund av den minskade bränsleförbrukningen och det är mycket snällare mot den värdefulla miljön som man måste tänka på. Ta ett steg för miljön och även ett steg mot en roligare bil redan idag.

Termoplast är fantastiskt

Ordet termoplast är egentligen ett samlingsnamn vilket omfattar samtlig plast som blir formbar vid uppvärmning, eller blir plastik som det heter på fackspråk.
Termoplast är så fantastiskt att det gång på gång kan hettas upp och formas. Blir det inte bra eller rätt hettas det upp och processen görs om helt enkelt.
Skillnaden mellan hårdplast och termoplast är att termoplasten är återvinningsbar. Bra för miljön med andra ord vilket är ett viktigt fokus.
Som tidigare nämnts kan termoplasten formas om och om igen. Detta sker vid en väldigt hög temperatur och med ett högt tryck precis som vid formsprutning. Materialet är också svetsbart men också lösligt i olika lösningsmedel vilka uppvisar liknande kemisk struktur. Vid tillverkning av termoplast tillförs olika tillsatser så som antioxidanter och/eller värmestabilisatorer.
Användningsområdet för denna fantastiska plast är det egentligen bara fantasin som begränsar. Datorskärmar, mobiltelefoner och muggar är bara några av alla användningsområden som finns. Detta är inte direkt något nytt påfund utan i över femtio år har det mer och mer uteslutande börjat användas termoplast istället för härdplast. Framförallt handlar det om pengar. Det är billigare och mycket enklare att använda sig av. Samtidigt som det har visat sig ha en ganska liten påverkan på miljön vilket också har räknats med i kalkylen.
De absolut största användningsområdena för dessa plaster är byggprodukter, förpackningar, el- och elektronikprodukter samt transportsektorn. Det är stora och vida användningsområden med andra ord.
Plasten i sig, hur länge har den egentligen funnits? Historien för plasten börjar redan på 1500-talet då en tysk alkemist vid namnet B Schobringer experimenterade med en typ av plast vilken baserade sig på ost.
Under mitten på 1800-talet utvecklades det ännu mer då en engelsk kemist uppfann det första konstgjorda plastmaterialet vilket faktiskt kunde användas praktiskt. Dock tog plastindustrin fart först på allvar under andra världskriget.

Renare vatten med vattenfilter

Vatten är ett av människans allra viktigaste livsmedel som man allt för ofta tar för givet. I Sverige är det en vana att alltid ha rent och fräscht dricksvatten direkt från kranen, men har man en egen brunn eller källa måste man själv hålla koll så att vattnet håller en god kvalité. Ett riktigt bra vattenfilter kan hjälpa dig!
Vad är då dom vanligaste vattenproblemen och kan ett vattenfilter hjälpa?
Om vattnet har ett alldeles för lågt pH-värde kan det göra vattnet aggressivt. Med det menas att vattnet sliter på ledningsnät och andra installationer kopplade till vattnet. Märker man att vattnet har fått en grönaktig ton kan detta vara på grund av ett lågt pH-värde.
En annan väldigt vanligt problem är att man har för mycket kalk i vattnet. Detta problem kan uppstå oberoende på om du har kommunalt vatten eller använder dig av en egen brunn. Vanligtvis kan du se om du har problem med kalk genom att titta på duschmunstycket eller te x kaffekokaren. Kalk ger vita fläckar som sedan blir väldigt hårda, nästan som sten, men med ett vattenfilter löser du problemet omgående.
Får du kämpa med ständigt återkommande rostfärgade avlagringar i toaletten? Anledningen till detta är en stor mängd järn i vattnet. Järn lämnar otrevliga beläggningar och ibland kan även vattnet se brunt ut när det kommer från kranen.
Och sist men inte mist, Mangan.
Mangan är små, svarta partiklar som ofta ses i samband med järn. Det är svårare att upptäcka men kan märkas av genom att varmvattnet luktar illa. Det kan vara svårt att veta vilken typ av problem man har och om vattenfilter är lösningen. Vattenfilter är till för att rena dricksvattnet och ge vattnet en bra kvalité fri från bakterier. Använd dig av ett vattenfilter och få hjälp att spara en hel del pengar genom att filtrera bort alla föroreningar.

Vad är en fraktsedel och varför är den så viktig?

fraktsedel

 

 

 

 

 

När man skickar saker med bud eller större transport är fraktsedel en viktig del att ha med.

Vad är en fraktsedel?

En fraktsedel är ett papper med den information som krävs för att det man skickar ska bli behandlat på rätt sätt och komma fram till rätt mottagare. Beroende på vart man skickar något och vad man skickar måste man fylla i olika information. I regel innehåller en fraktsedel följande information:

 • Avsändare – den person eller företag som skickar varan
 • Mottagare – den person eller företag som ska mottaga varan
 • Typ av vara – i regel om det är materiel, levande djur, gåva eller liknande. Detta är till för tullen.
 • Eventuellt pris – en del fraktsedlar kräver pris eller porto på fraktsedel
 • Transportföretaget – de flesta transportföretag har egna fraktsedlar och information om det brukar i regel finnas med på en fraktsedel.
 • Ömtåligt gods – om det man skickar kan gå sönder lätt eller ej.

Övrig information kan finnas med men är inte nödvändig.

Vikten av en fraktsedel

Det är väldigt viktigt att ha fraktsedlar när man skickar och transporterar föremål oavsett om det är inom landet eller utanför. Detta är för att det man skickar ska komma fram till rätt person och i rätt tid. Det är även en form av garanti om något skulle hända med leveransen eller den levereras skadad.

Om man skickar varor utomlands eller ska mottaga det som skickas är det viktigt att rätt information finns med på fraktsedeln. Det är ett dokument som kontrolleras av tullen och det är där man beslutar om varan får skickas vidare, ska skickas tillbaks eller om det behöver läggas på någon skatt.

I början kan man tänka sig att fraktsedel är ett papper som inte har någon innebörd och inte är så viktigt men när man vet vad en fraktsedel är till för och vilken information som finns med förstår man hur viktigt detta papper är.

Fördelarna med att köpa begagnade truckar

begagnad truck

Allmänt om truckar

Valet kommer att bli svårt för att bestämma sig för vilken truck som passar dig bäst. Idag finns det ett stort urval av både nya och begagnade truckar för både försäljning och som uthyrning. Med en rad olika märken och modeller, som finns idag, såsom Atlet, Clark, Daewoo, Hyundai, Nissan med mera för att inte nämna alla som finns på marknaden idag. Åsikterna om nya och begagnade truckar skiljer sig åt beroende på vilka intressen eller behov man själv har.

Varför ska du välja att köpa begagnade truckar?

 • Pengar sparas, då det är billigare att köpa en begagnad truck än en ny. Nyare truckar är oftast en dyr investering för företaget, som många har uttryckt sig om.
 • Smidigheten, i regel behövs ingen ställning tas innan den slutgiltiga beställningen kan läggas. Då de flesta modellerna finns på plats, så kan man hyra en annan modell om man inte är nöjda med den första.
 • Underlättar företagets arbete och bidrar med möjligheter. När en begagnad truck köps istället för en ny kan företaget som många andra, prova på och se om det är värt att investera i en ny truck, eller att använda sig av begagnat.
 • Leveranser av begagnade truckar är relativt snabba. När man beställer en ny truck tar det oftast lång tid innan företaget erhåller den nya trucken.
 • Många företag hyr begagnade truckar för att de själva är medvetna om att de inte kommer användas allt för ofta under full tid, utan enbart sporadiskt.
 • Enkelt att byta ut sin modell som man trodde först skulle passa ens företag, mot en annan modell rätt omgående.
 • Outsourcingsmetoden, en del företag låter ett truckföretag ta över deras truckar mot en klumpsumma. På så sätt kan ett företag tjäna pengar på sin uthyrning. Ansvaret för driften står truckföretaget för då, och ditt företag betalar enbart en månadskostnad.

Kulventiler – Deras syfte och användning

Kulventil

En kulventil är en ventil som används för att reglera flöden på vätskor eller luft, vanligtvis vatten. En ihålig kula som går att rotera via en spak sitter inuti ventilen, vilket låter användaren stänga av och på flödet (en kulventil skall vara helt gastät). De är dock inte optimala för flödesreglering tack vare sin rejäla natur. De används mest för att stänga av eller på flödet helt.

Den vanligaste formen av kulventiler är helsvetsade ventiler. Det är i princip bara ett rör med ovan nämnda funktioner, och används oftast med handspak. En mer avancerad version är den tredelade ventilen (ej att förväxlas med 3-vägs) som går att plocka isär till tre delar för ökad flexibilitet vid installation och service. Den tre- och två-delade ventilen gör sig även lämplig att använda när manuell handmanövrering inte är möjligt.

Oftast rör det sig om 2- eller 3-vägs-ventiler. På en 3-vägs ventil är det möjligt att rikta om flödet åt ett annat håll, medan en 2-vägs endast kan gå ett håll.

De finns i många material; syrafast stål, kolstål, segjärn eller zirkoniumbeläggning för att nämna ett fåtal. Vilket material som bör tillämpas beror främst på användningsområdet. Syrafast stål är bra att använda i miljöer där kemiska påfrestningar förekommer (materialet tål t.ex. saltvatten till en högre grad än vanligt rostfritt stål som korroderar vid kontakt med saltvatten). Syrafast stål är dock dyrare. Segjärn används oftast för att transportera dricksvatten.

Det finns även flänsade kulventiler. Det innebär att det sitter skarvflänsar på ändarna av ventilen, som ska göra dem lättare att sätta fast i flänsade rör (och i vissa fall svetsas). Denna typ av kulventil används främst inom petrokemisk industri (raffinering av petroleum) eller inom kraft/värme då den tål väldigt högt tryck och höga temperaturer.

Nu har du fått en grundlig genomgång på ämnet, men innan du köper din första kulventil är det rekommenderat att du läser på så att du är säker på att du får rätt ventil till dina rör!

Ställverk – Säker och effektiv strömhantering

Elektroproduktion-ställverk
Har du någon gång funderat på hur din el transporteras och hur den hanteras? Vad behöver dina lokaler utrustas med för att elen ska hanteras på ett säkert sätt?

Det finns en anläggning som kallas för ställverk .
Denna anläggnings uppgift är att dirigera elen från en ingående ledning till rätt utgående ledning på ett säkert sätt.
Ett ställverk kan jämföras med elcentralerna som finns i våra hus eller lägenheter. Likt en elcentral så är denna nods primära uppgift att fördela elen till rätt användare men även att skydda användarna om något skulle gå fel. Ibland kan den även behöva transformera om spänningen om den skulle vara för hög eller låg. Egentligen är skillnaden mellan en elcentral och ett ställverk inte så stor, det som skiljer dessa åt är främst deras storlekar.
För varje in respektive utgående ledning till ställverket så finns det strömbrytare som kan stänga eller öppna vägen för strömmen. Strömbrytaren styrs av ett reläskydd som fungerar som en säkring, så om något går snett så meddelar reläskyddet strömbrytaren att något är fel och strömbrytaren slår då av strömmen för att skydda både människor och anläggning.

Man pratar ofta om tre olika varianter av ställverk:

Lågspänningsställverk – En av de vanligare anläggningarna, tillämpas ofta i mindre industrier.

Mellanspänningsställverk – Används till större industrier och fastigheter.

Högspänningsställverk – Används ofta utomhus till större anläggningar.

Det finns även ställverk som sköter distributionen av el till till mindre regioner eller till och med städer. De har då som uppgift att mata t.ex. hela boende- och industriområden med ström.

Viktigt att tänka på vid införskaffning av ställverk är att välja en leverantör som kan skräddarsy en lösning just för ditt företag eller behov. När man ska välja variant på ställverk så tittar man på vad det finns för krav på kraftdistributionen. En industri t.ex. har med stor sannolikhet högre krav än ett lägenhetshus.

Moderna kontorsmoduler löser lokalbehoven

Modul5

När ett företag växer eller startar ett nytt intressant projekt är det inte alltid som lokalbehoven matchar personalstyrkan perfekt. Att bygga nytt kontor tar tid och kräver kapitalbindning. Är den framtida storleken på personalstyrkan tillfällig eller osäker kan det vara svårt att göra en bedömning av lämpliga lokalbehov. En smidig lösning är då att istället hyra kontorsmoduler som uppfyller lokalbehoven och de specifika krav som ställs för just den enskilda verksamheten och projektet.

Företaget Indus är specialiserade på uthyrning och försäljning av moderna, ljusa och flexibla kontorslokaler som passar olika typer av verksamheter.

Moduler

Med modern byggteknik går det knappt att uppleva någon skillnad på kontorsmoduler och permanenta lokaler. För att säkerställa kvaliteten byggs modulerna på plats hos Indus i Stenungsund. Ytskikten är moderna, ljusa och lättstädade och för längre uthyrningsperioder går det till och med att förse kontorsmodulerna med golvvärme för ökad komfort.

Det går att få många olika modeller på moduler. I vinkel, flera våningar ovanpå varandra och placeringen är möjlig att variera. Inuti kontorsmodulerna finns också stor möjlighet till variation och flexibilitet genom flyttbara mellanväggar. Moduldelar med kök, toaletter och samlingsutrymmen är också flexibla i placeringen.

Modulerna kan specialbyggas för nyuppkomna behov men Indus hyr också ut begagnade moduler. Dessa kontorsmoduler renoveras noggrant mellan hyresgästerna för att säkerställa högsta komfort i lokalerna.

Trygg och bekväm inflytt

Ventilation och inomhusmiljö kontrolleras noggrant före inflyttning av Indus erfarna personal. Med över 40 års erfarenhet av uthyrning av kontorsmoduler samt certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 fungerar Indus som en trygg partner för lokaler i kontkorsmoduler.

Förutom själva uthyrningen erbjuder Indus även hjälp med projektering och kringtjänster som planering av yttre miljö, brandskydd, larm, tele, data m.m. Förberedelser för el och VVS görs av Indus som även kontrollerar att marken är korrekt förberedd för installation av kontorsmodulerna. Som hyresgäst kan man känna sig trygg och bekväm med moduler från Indus.

Effektiv lyfthjälp i produktion och industri

lyfthjalpmedel

Dagens produktionsmål inom industrin ställer enorma krav på en fungerande arbetsmiljö, vilket är en miljö där arbetaren kan jobba snabbt och effektivt utan att slitas ut och därmed riskera sin hälsa.

Förr i tiden innebar en arbetsplats inom industri och produktion ofta en hög omsättning på arbetskraft då få människor klarade av att slita inom företaget under hela sin arbetsföra ålder. Idag har man med forskning visat att en industri fungerar ännu mer effektivt på de platser där man inte sliter ut personalen på samma sätt. Därför har det de senaste decenniet lagts ner mycket tid på att utveckla system som skall underlätta för personalen och samtidigt spara produktionstid för företaget. Lyfthjälpmedel från Binar Quick Lift passar perfekt in i denna nya utveckling.

Detta hjälpmedel är den perfekta lösningen för både stora och små företag vilka behöver en effektiv lösning på sina lyftproblem. Deras patenterade produkter används hos en rad firmor av olika storlekar och de anpassas alltid efter kundens specifika behov. Målet med installationen av sådana lyfthjälpmedel är alltid att främja både ergonomi och arbetsmiljö för de anställda så att företaget i sig till slut kan producera på ett mera effektivt sätt.

Ett liftsystem som andas säkerhet, precision och en ökad produktivitet kan vara den bästa investeringen som ett företag kan göra. Med ett liftsystem är din last automatiskt säkrad och löper en mycket mindre risk att skadas genom den mänskliga faktorn. Ett automatiskt liftsystem ger även en oslagbar noggrannhet då man med millimeterprecision kan bestämma exakt landningsplats för lasten. Med ett automatiserat liftsystem skär man som företag även ned på onödiga personalkostnader då risken för långtidssjukskrivningar minskar dramatiskt.

Det finns idag helt enkelt ingen anledning att för hand utföra alla tunga lyft inom industrin längre. Lösningarna som finns på marknaden har blivit så pass effektiva att de med råge betalar sig själva flera gånger om. Som arbetare sparar man ryggen och kan också arbeta mer effektivt. Som företagare spar man in både på personalkostnader och utgifter som uppstår då den mänskliga faktorn är framme och laster därigenom skadas.