Måttanpassade plisségardiner för industrin

En plisségardin är ett mycket elegant alternativ till persienner och andra typer av gardiner som används som solskydd eller insynsskydd. Förutom det eleganta utseendet är en plisségardin mycket flexibel, bland annat kan flera modeller vecklas ut både nerifrån och uppifrån. Genom att välja en måttanpassad plisségardin kan du skapa gardiner som passar perfekt för just dina fönster.

Så inreder du med plisségardin

Plisségaardinen är perfekt att använda istället för den vanliga, men lite tråkiga persiennen, för att stänga ute stark sol eller nyfikna blickar. Plisségardinen går att få i flera olika färger och mönster så att den passar in med den övriga inredningen i rummet. Beställ gärna måttanpassade plisségardiner så att de passar exakt i dina fönster. Tänk på att mäta dina fönster noggrant innan du beställer en måttanpassad gardin.

För att lyckas med inredningen av gardiner gäller det att fundera på vilka praktiska behov du har. Vill kunna få det mörkt i rummet bör du naturligtvis välja en gardin i ett mörkläggande tyg som stänger ute så mycket ljus som möjligt. I exempelvis sovrummet är det viktigt att kunna få det ordentlig mörkt för att skapa optimala förutsättningar för en god natts sömn. Plisségardiner går att få i flera olika typer av tyger, alltifrån ljusa och transparenta tyger till semitransparenta och mörkläggande. Välj tyg utifrån det behov du har i det aktuella rummet. Ett transparent tyg dämpar det starkaste solljuset men släpper ändå in en del ljus om du inte vill att rummet ska bli alltför mörkt.

Om du har ett rum som inte har så mycket ljusinsläpp men där du vill få till ett bra insynsskydd bör du välja en modell med en ljus färg som är semitransparent. För öka ljusinsläppet är det också en bra idé att välja en plisségardin som kan justeras från olika håll. På så sätt kan du dra upp gardinen nedifrån men lämna utrymmet högst upp på fönstret fritt så att ljuset kan strömma in utan att någon förbipasserande ser in.

Telfer

Vad är en telfer?
En telfer kännetecknas som en lyftanordning som ser ut ungefär som en vagn och som har ett maskindrivet lyftblock. I en traverskran eller på räls kan en telfer rulla under en balk för att kunna användas. Idag existerar även telfrar som har en fast montering som kan köpas till. Med hjälp av kättingar eller linor brukar lyftdonet som är under telfern höjas och sänkas med till exempel en krok. De modernare telfrarna som finns idag har en maximalkapacitet på allt från några tiotal kilogram till fler hundra ton. De olika modeller som finns idag och kan väljas mellan är:
Bockkran
Lyftkran
Traverskran
Det finns idag ett brett sortiment av kättingtelfrar och lintelfrar, som kan bidra till att den önskade utrustningen fås ganska omgående. Det telfrar ser till att göra är att lyften blir mer snabba och förflyttningarna blir mer precisa. Den här produkten passar i alla typer av industrier och verkstäder, men det fungerar också bra för till exempel arenor med mera. Det ger en god prestanda, både hög säkerhet samt tillförlitlighet till den dagliga användningen som kan användas på arbetsplatsen.
När det kommer till kättingtelfrar brukar dessa ha en kapacitet på 80 till 5000 kilogram. E-balancer fungerar också som ett bra verktyg som kan förses med en kapacitet på 160 kilogram. Detta medför också att den kan se till att förse användaren av produkten med bästa möjliga ergonomiska förutsättning.
Lintelfrarna erbjuder det bästa samt säkraste, och det är även det mest ekonomiska alternativet som kan se till att lasta upp till 100 ton. Det är en rad olika funktioner och tillbehör så som manöverdron via kabel eller radiostyrning på denna telfer. Om det är trångt i lokalen kan denna telfer köpas då den är kompakt i sitt mått och har ett snålt kroksidomått. Genom att titta på vad för olika modeller det finns kan den rätta telfern för just dig hittas.

Vad är en fraktsedel och varför är den så viktig?

fraktsedel

 

 

 

 

 

När man skickar saker med bud eller större transport är fraktsedel en viktig del att ha med.

Vad är en fraktsedel?

En fraktsedel är ett papper med den information som krävs för att det man skickar ska bli behandlat på rätt sätt och komma fram till rätt mottagare. Beroende på vart man skickar något och vad man skickar måste man fylla i olika information. I regel innehåller en fraktsedel följande information:

  • Avsändare – den person eller företag som skickar varan
  • Mottagare – den person eller företag som ska mottaga varan
  • Typ av vara – i regel om det är materiel, levande djur, gåva eller liknande. Detta är till för tullen.
  • Eventuellt pris – en del fraktsedlar kräver pris eller porto på fraktsedel
  • Transportföretaget – de flesta transportföretag har egna fraktsedlar och information om det brukar i regel finnas med på en fraktsedel.
  • Ömtåligt gods – om det man skickar kan gå sönder lätt eller ej.

Övrig information kan finnas med men är inte nödvändig.

Vikten av en fraktsedel

Det är väldigt viktigt att ha fraktsedlar när man skickar och transporterar föremål oavsett om det är inom landet eller utanför. Detta är för att det man skickar ska komma fram till rätt person och i rätt tid. Det är även en form av garanti om något skulle hända med leveransen eller den levereras skadad.

Om man skickar varor utomlands eller ska mottaga det som skickas är det viktigt att rätt information finns med på fraktsedeln. Det är ett dokument som kontrolleras av tullen och det är där man beslutar om varan får skickas vidare, ska skickas tillbaks eller om det behöver läggas på någon skatt.

I början kan man tänka sig att fraktsedel är ett papper som inte har någon innebörd och inte är så viktigt men när man vet vad en fraktsedel är till för och vilken information som finns med förstår man hur viktigt detta papper är.

Värmebehandling av metaller

Eftersom den svenska metallindustrin ständigt växer så utvecklas ständigt nya tekniker för att ge bättre resultat. I dagsläget är värmebehandling bland de mest vanliga metoderna inom metallindustrin för bearbetning av metall. Det finns flera olika metoder inom värmebehandling som resulterar i olika resultat. När man exempelvis behöver bearbeta vanlig plåt är det relativt vanligt att man använder sig av värme för att påverka metallens styrka och form.

De flesta metaller reagerar på värme på ett sätt som ofta resulterar i att man får en bättre hållbarhet. Detta uppnås vanligast genom att man smälter ner kompletta eller uppdelade metallstycken. Smältningen innebär att man förändrar metallens struktur, vilket resulterar i att risken för bland annat sprickor i metallen minskar. Av denna anledning är det väldigt vanligt att denna sorts värmebehandling används inom metallindustrin då man ska skära och forma metall. Detta är en följd av att hållbarheten är essentiell för att metallen ska ha den styrka som krävs.

Vad för sorts värmebehandling som man ska använda beror helt på vilket resultat man behöver få fram. Härdning och glödgning är endast två av många metoder som används vid värmebehandling. Glödgning används till exempel för att påverka metallens hårdhet och smidbarhet. Detta uppnås genom att metallen värms upp till en förutbestämd temperatur, vilket resulterar i att metallen erhåller de önskade materialegenskaperna. Härdning används istället till att förbättra metallens mekaniska egenskaper. När man exempelvis härdar stål, upphettas metallen till en specifik temperatur för att sedan kylas ned hastigt. Detta resulterar i att metallen får en ny strukturform.

Eftersom värmebehandling används hos majoriteten av metallindustrin, är miljövänligheten viktig inom detta sammanhang. Många industrier försöker därför använda sig av metoder där farliga ämnen inte behöver användas och som innebär ett minimalt materialsvinn. Operatörer och tekniker får på detta sätt en säkrare arbetsplats, utöver den minskande påverkan för miljön.

Avfallskvarnar är miljövänliga

recycle1

En avfallskvarn är en apparat som byggs in i diskbänkens avlopp. Det som händer är att kvarnen maler ner organiskt köksavfall såsom matrester, som sedan spolas bort i avloppssystemet. Det organiska matavfallet finmals genom ett motordrivet rivverk som ansluts till ett eluttag. Rivverket är kvarndelen i en avfallskvarn, och den kan formas på olika sätt. Det krävs dock alltid vatten för att det ska fungera. Biogas framställs sedan i reningsverket genom rötning, som är metanbildning i en syrefri miljö genom att anaeroba organismer med tillgång till ämnen som kväve, kol och fosfor bryter ned det organiska materialet under rätt förhållanden.

Avfallskvarnen uppfanns år 1927 av arkitekten John W. Hammes. Han sökte patent år 1933 som utfärdades år 1935. Hans företag, InkSinkErator lanserade hans uppfinning på marknaden 1940. Johns påstående ifrågasattes då General Electrics införde avfallskvarnen år 1935. Under 30- och 40-talet hade det kommunala avloppssystemet i de flesta amerikanska städerna förbjudit utsläpp av matavfall i systemet. Det var då InkSinkErator kämpade med att övertyga de olika städerna om att upphäva förbjudet och till slut lyckades de att övertyga flera städer. I New York City tog det längre tid innan förbudet upphävdes, då staden var oroliga över att systemet skulle hota avfallssystemet. Det var inte förrän 1997 som det blev lagligt att använda avfallskvarnar i New York City.

Avfallskvarnar är mycket vanliga i amerikanska hushåll och finns i nästan varje hem. Den introducerades i Sverige på 40-talet men blev inte en succé. De har däremot blivit mer och mer populära och det är väldigt aktuellt idag då miljökraven har förändrats.

I Sverige har flera kommuner ändrat sin ståndpunkt angående avfallskvarnen på grund av de stora matavfallen som eldades upp i förbränningsanläggningarna. Tidigare har kommunerna varit mer återhållsamma gällande användningen av avfallskvarnar.
Avfallskvarnen minskar sopor, transporten på vägarna och luktproblemen. Inte minst kan de nermalda matresterna omvandlas till biogas som bidrar till den hållbara utvecklingen. På det sättet är avfallskvarnen en bra investering för både samhället och hushållet.

Använd silikonlim både vid bygge och reparation

Letar du efter det perfekta och hållbara limmet som har hög tålighet mot fukt, kemikalier och UV-ljus är silikonlim det du ska ha. Förutom att ha hög tålighet mot olika väderförhållanden och höga temperaturer fäster silikonlim bra på flera olika material, oavsett om materialet är feta plaster, silikongummi, metall, glas eller andra svårlimmade material.

Du som kund får ett flexibelt lim vid användning av silikonlim och det klarar chockbelastning mycket bättre än vanligt stumt lim. Det är ett lim som passar lika bra till hobbybygge som till större reparationer av både maskiner och bygge. Silikonlim ger bättre prestanda när det används vid större konstruktioner som ofta utsätts för vibrationer och limmet ser även till att vibrationerna dämpas. Ett tips för att silikonlimmet ska fästa ordentligt är att alltid rengöra stället och materialet som ska limmas innan.

Torkning av silikonlim sker beroende på hur hög temperaturen är i rummet där limmet har fästs. Silikonlim är det perfekta limmet för byggprojekt både inomhus och utomhus då limmet är vattentätt och motståndskraftig mot fukt. Limmet har ett brett temperaturområde som kan variera mellan -115 upp till 300 º C. Det behöver dock vara rumstemperatur för att själva härdningsprocessen ska börja. Detta betyder att limmet behöver vara i rumstemperatur eller högre för att stelna och hårdna till.

Användning av silikonlim passar allt ifrån nybyggnation till reparation av byggen. Då det passar till många olika material är det ett säkert kort att köra på för hållbart lim. Det finns även vissa sorters silikonlim som är speciallämpade för användning vid elektronisk utrustning som är känslig.

Håll dig frisk och förebygg sjukdomar!

När den vardagliga stressen är igång är det få personer som kommer ihåg att tänka på sig själva. I detta fall syftas inte på att t ex duscha eller klä sig fräscht, utan dom mer grundläggande sakerna, som att gå på årliga hälsoundersökningar.

Många personer går enbart till läkaren när dom redan är sjuka eller på något annat sätt behöver vård. Däremot kan det göra en mycket gått att gå på förebyggande hälsokontroller. På detta sätt undviker du att eventuella sjukdomar går alldeles för långt och därmed orsakar mer skada än vad dom hade behövt att göra.

Sverige är fyllt med bra läkare och olika vårdcentraler! I Stockholm finns kanske ännu fler än uppe i t ex Kiruna. För att boka en förebyggande hälsokontroll i Stockholm så ska du kontakta din närmaste vårdcentral och boka en tid för undersökning! På grund av att Stockholm är en väldigt stor stad behöver du sällan vänta speciellt länge på en tid.

Om man inte redan har skapat sig rutinen av att, en gång per år, besöka en läkare och göra en hälsokontroll är det dags att man börjar ta tag i detta. Har du barn är det ännu viktigare att föregå med gott exempel! Hitta dig en husläkare som du trivs och känner dig bekväm med då det kan vara väldigt personligt att prata problem eller bli undersökt.

Genom att gå på förebyggande hälsokontroller hinner man upptäcka om någon sjukdom är på väg att drabba sin kropp, oavsett om det gäller synfel, eller problem med leder eller muskler.

Vad är motoroptimering?

Det fördelaktiga med en motoroptimering är att det ökar prestandan och även körglädjen samtidigt som bränsleförbrukningen i regel sjunker radikalt. Vi kan även räkna med ett minskat utsläpp av ämnen som är farliga och skadliga för miljön.

Genom en motoroptimering får du en ökad effekt av din motor som innebär bland annat mycket säkrare omkörningar, en snabbare gasrespons i och med att du får mer vridmoment och det blir väldigt ekonomiskt för dig i och med att det blir en mycket effektivare förbränning som i sin tur innebär lägre bränsleförbrukning. För varje bil utvecklas en skräddarsydd programvara så att du kan få en så bra prestanda som möjligt och en riktigt bra tillförlitlighet. Oftast så är det genom OBD-uttaget som bilens styrbox modifieras.
Det finns antingen steg 1 eller steg 2 som du kan välja mellan när det gäller motoroptimering för din bil. Steg 1 är enkelt och innebär endast en mjukvara medan steg 2 innebär att du får en mjukvara, downpipe och i vissa fall även luftfilter. Det går även att välja vidare steg där lite mer specialiserade programvaror samt viss kringutrustning används. Självklart är det helt upp till dig vad du vill ha men oavsett vad du väljer så är mjukvarorna alltid anpassade efter kundens önskemål.

Det är knappast någon som har missat att det är viktigt att tänka på vår miljö idag och då bilar är en av de största miljöbovarna är det bra att tänka på hur man kan minska skadan de gör för miljön. Då är ju en motoroptimering ett mycket bra sätt att göra detta på och vara snäll mot miljön samtidigt som du får mycket bra utav det på köpet.

En motoroptimering ger dig helt klart en bil som är roligare att köra, det är ekonomiskt fördelaktigt på grund av den minskade bränsleförbrukningen och det är mycket snällare mot den värdefulla miljön som man måste tänka på. Ta ett steg för miljön och även ett steg mot en roligare bil redan idag.

Termoplast är fantastiskt

Ordet termoplast är egentligen ett samlingsnamn vilket omfattar samtlig plast som blir formbar vid uppvärmning, eller blir plastik som det heter på fackspråk.
Termoplast är så fantastiskt att det gång på gång kan hettas upp och formas. Blir det inte bra eller rätt hettas det upp och processen görs om helt enkelt.
Skillnaden mellan hårdplast och termoplast är att termoplasten är återvinningsbar. Bra för miljön med andra ord vilket är ett viktigt fokus.
Som tidigare nämnts kan termoplasten formas om och om igen. Detta sker vid en väldigt hög temperatur och med ett högt tryck precis som vid formsprutning. Materialet är också svetsbart men också lösligt i olika lösningsmedel vilka uppvisar liknande kemisk struktur. Vid tillverkning av termoplast tillförs olika tillsatser så som antioxidanter och/eller värmestabilisatorer.
Användningsområdet för denna fantastiska plast är det egentligen bara fantasin som begränsar. Datorskärmar, mobiltelefoner och muggar är bara några av alla användningsområden som finns. Detta är inte direkt något nytt påfund utan i över femtio år har det mer och mer uteslutande börjat användas termoplast istället för härdplast. Framförallt handlar det om pengar. Det är billigare och mycket enklare att använda sig av. Samtidigt som det har visat sig ha en ganska liten påverkan på miljön vilket också har räknats med i kalkylen.
De absolut största användningsområdena för dessa plaster är byggprodukter, förpackningar, el- och elektronikprodukter samt transportsektorn. Det är stora och vida användningsområden med andra ord.
Plasten i sig, hur länge har den egentligen funnits? Historien för plasten börjar redan på 1500-talet då en tysk alkemist vid namnet B Schobringer experimenterade med en typ av plast vilken baserade sig på ost.
Under mitten på 1800-talet utvecklades det ännu mer då en engelsk kemist uppfann det första konstgjorda plastmaterialet vilket faktiskt kunde användas praktiskt. Dock tog plastindustrin fart först på allvar under andra världskriget.

Renare vatten med vattenfilter

Vatten är ett av människans allra viktigaste livsmedel som man allt för ofta tar för givet. I Sverige är det en vana att alltid ha rent och fräscht dricksvatten direkt från kranen, men har man en egen brunn eller källa måste man själv hålla koll så att vattnet håller en god kvalité. Ett riktigt bra vattenfilter kan hjälpa dig!
Vad är då dom vanligaste vattenproblemen och kan ett vattenfilter hjälpa?
Om vattnet har ett alldeles för lågt pH-värde kan det göra vattnet aggressivt. Med det menas att vattnet sliter på ledningsnät och andra installationer kopplade till vattnet. Märker man att vattnet har fått en grönaktig ton kan detta vara på grund av ett lågt pH-värde.
En annan väldigt vanligt problem är att man har för mycket kalk i vattnet. Detta problem kan uppstå oberoende på om du har kommunalt vatten eller använder dig av en egen brunn. Vanligtvis kan du se om du har problem med kalk genom att titta på duschmunstycket eller te x kaffekokaren. Kalk ger vita fläckar som sedan blir väldigt hårda, nästan som sten, men med ett vattenfilter löser du problemet omgående.
Får du kämpa med ständigt återkommande rostfärgade avlagringar i toaletten? Anledningen till detta är en stor mängd järn i vattnet. Järn lämnar otrevliga beläggningar och ibland kan även vattnet se brunt ut när det kommer från kranen.
Och sist men inte mist, Mangan.
Mangan är små, svarta partiklar som ofta ses i samband med järn. Det är svårare att upptäcka men kan märkas av genom att varmvattnet luktar illa. Det kan vara svårt att veta vilken typ av problem man har och om vattenfilter är lösningen. Vattenfilter är till för att rena dricksvattnet och ge vattnet en bra kvalité fri från bakterier. Använd dig av ett vattenfilter och få hjälp att spara en hel del pengar genom att filtrera bort alla föroreningar.