Moderna kontorsmoduler löser lokalbehoven

Modul5

När ett företag växer eller startar ett nytt intressant projekt är det inte alltid som lokalbehoven matchar personalstyrkan perfekt. Att bygga nytt kontor tar tid och kräver kapitalbindning. Är den framtida storleken på personalstyrkan tillfällig eller osäker kan det vara svårt att göra en bedömning av lämpliga lokalbehov. En smidig lösning är då att istället hyra kontorsmoduler som uppfyller lokalbehoven och de specifika krav som ställs för just den enskilda verksamheten och projektet.

Företaget Indus är specialiserade på uthyrning och försäljning av moderna, ljusa och flexibla kontorslokaler som passar olika typer av verksamheter.

Moduler

Med modern byggteknik går det knappt att uppleva någon skillnad på kontorsmoduler och permanenta lokaler. För att säkerställa kvaliteten byggs modulerna på plats hos Indus i Stenungsund. Ytskikten är moderna, ljusa och lättstädade och för längre uthyrningsperioder går det till och med att förse kontorsmodulerna med golvvärme för ökad komfort.

Det går att få många olika modeller på moduler. I vinkel, flera våningar ovanpå varandra och placeringen är möjlig att variera. Inuti kontorsmodulerna finns också stor möjlighet till variation och flexibilitet genom flyttbara mellanväggar. Moduldelar med kök, toaletter och samlingsutrymmen är också flexibla i placeringen.

Modulerna kan specialbyggas för nyuppkomna behov men Indus hyr också ut begagnade moduler. Dessa kontorsmoduler renoveras noggrant mellan hyresgästerna för att säkerställa högsta komfort i lokalerna.

Trygg och bekväm inflytt

Ventilation och inomhusmiljö kontrolleras noggrant före inflyttning av Indus erfarna personal. Med över 40 års erfarenhet av uthyrning av kontorsmoduler samt certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 fungerar Indus som en trygg partner för lokaler i kontkorsmoduler.

Förutom själva uthyrningen erbjuder Indus även hjälp med projektering och kringtjänster som planering av yttre miljö, brandskydd, larm, tele, data m.m. Förberedelser för el och VVS görs av Indus som även kontrollerar att marken är korrekt förberedd för installation av kontorsmodulerna. Som hyresgäst kan man känna sig trygg och bekväm med moduler från Indus.

Att renovera tvättstugan i fastigheten

tvattmaskiner_1200

När man är fastighetsägare har man ett visst ansvar oavsett om man äger en bostadsrättsförening eller en hyresgästförening. Man måste se till att fastighetens lokaler är i ett gott skick och kan brukas. Detta innebär även att man måste underhålla dem och se till att de är fräscha. Helst ska man byta ut och renovera innan någonting är trasigt. På så sätt får du dina hyresgäster att uppskatta dig som fastighetsägare ännu mer och trivas då de känner sig uppskattade. Det kanske är dags för dig att renovera tvättstugorna i er hyresrättsförening? Om du inte har gjort detta under de senaste 20 åren så är det dags nu. Det är nämligen inte bara en kostnad utan även en besparing som du kommer att märka av så snart tvättstugan är renoverad.

Nyare maskiner gentemot gamla sparar mycket ström. Du bör ha i åtanke att maskiner i en allmän tvättstuga oftast vilar bara på natten. Detta gör att eftersom maskinerna kommer att gå hela tiden behöver du tåliga fastighetstvättmaskiner som inte bara håller länge utan även drar lite ström. Maskinerna måste klara av mer än en vanlig tvättmaskin som du köper på en vitvarubutik. Dessutom bör de vara användarvänliga så att alla kan förstå hur maskinerna fungerar. Det bör därför vara enkelt att få igång maskinerna genom enbart ett fåtal knapptryck.

Som tur är kan du få hjälp med detta då det finns gott om företag som kan tvättstugor. Dessa företag fräschar upp hela din tvättstuga inklusive alla maskiner så att du får den tvättstugelösningen som är perfekt för din fastighet. Passa även på att investera i lite ny städutrustning till tvättstugan. På så sätt kan du vara säker på att dina hyresgäster kommer att tycka att det är ännu roligare att hålla tvättstugan ren. En stökig tvättstuga löses ofta med att man utför en renovering på den.