Effektiv lyfthjälp i produktion och industri

lyfthjalpmedel

Dagens produktionsmål inom industrin ställer enorma krav på en fungerande arbetsmiljö, vilket är en miljö där arbetaren kan jobba snabbt och effektivt utan att slitas ut och därmed riskera sin hälsa.

Förr i tiden innebar en arbetsplats inom industri och produktion ofta en hög omsättning på arbetskraft då få människor klarade av att slita inom företaget under hela sin arbetsföra ålder. Idag har man med forskning visat att en industri fungerar ännu mer effektivt på de platser där man inte sliter ut personalen på samma sätt. Därför har det de senaste decenniet lagts ner mycket tid på att utveckla system som skall underlätta för personalen och samtidigt spara produktionstid för företaget. Lyfthjälpmedel från Binar Quick Lift passar perfekt in i denna nya utveckling.

Detta hjälpmedel är den perfekta lösningen för både stora och små företag vilka behöver en effektiv lösning på sina lyftproblem. Deras patenterade produkter används hos en rad firmor av olika storlekar och de anpassas alltid efter kundens specifika behov. Målet med installationen av sådana lyfthjälpmedel är alltid att främja både ergonomi och arbetsmiljö för de anställda så att företaget i sig till slut kan producera på ett mera effektivt sätt.

Ett liftsystem som andas säkerhet, precision och en ökad produktivitet kan vara den bästa investeringen som ett företag kan göra. Med ett liftsystem är din last automatiskt säkrad och löper en mycket mindre risk att skadas genom den mänskliga faktorn. Ett automatiskt liftsystem ger även en oslagbar noggrannhet då man med millimeterprecision kan bestämma exakt landningsplats för lasten. Med ett automatiserat liftsystem skär man som företag även ned på onödiga personalkostnader då risken för långtidssjukskrivningar minskar dramatiskt.

Det finns idag helt enkelt ingen anledning att för hand utföra alla tunga lyft inom industrin längre. Lösningarna som finns på marknaden har blivit så pass effektiva att de med råge betalar sig själva flera gånger om. Som arbetare sparar man ryggen och kan också arbeta mer effektivt. Som företagare spar man in både på personalkostnader och utgifter som uppstår då den mänskliga faktorn är framme och laster därigenom skadas.

Vad är kantpressning av plåt?

kantpressning-av-plat

Plåt är idag en av de mest använda materialen inom byggbranschen. Detta material är ett plant ark vanligen tillverkat av stål eller aluminium. Andra metaller förekommer också. Det fina med detta material är att det är helt formbart. Plåttillverkning är en lång process och vanligtvis innebär detta kantpressning och formning av metallen till kundens önskade form och tjocklek. Tillverkare kan även ge metallen alla typer av komplexa ihåliga former eller sektioner, beroende på dess användning. Plåt används ofta till bilkarosser, flygplansvingar, sjukhustabeller eller till och med vid tillverkning av läskburkar.

Kantpressning av plåt är en vanlig och viktig process inom tillverkningsindustrin. Det är den plastiska deformationen av metallen som skapar en förändring i dess geometri. I likhet med andra metallformationer ändras formen av arbetsstycket, medan volymen av materialet förblir densamma. I vissa fall kan kantpressning ge en liten förändring i metallens tjocklek, men för de flesta operationer kommer pressningen inte att leda till en förändring av omfånget på plåten.

Förutom att skapa en önskad geometrisk form, används kantpressning även för att ge mer styrka och styvhet till plåten. Det kan även ändra en del av dess tröghet, ge ett kosmetiskt utseende och kan eliminera skarpa kanter.

Med den förbättrade tekniken har produktionen av plåt blivit mer avancerad och detta innebär att tillverkare nu kan skapa högkvalitativa plåtlakan för nästan alla ändamål. Verktygen har blivit mer effektiva i styckning, perforering och skärning. Olika metoder och tekniker används för att slutföra hela processen vid tillverkning av metallplåtar. Varje metod, eller en kombination av dem, kan skapa det önskade resultatet för ett specifikt objekt. Plåt anses som en av de viktigaste materialen som varje bransch kräver för att kunna fullfölja strukturella projekt.

Den perfekta lösningen för gaslarm

flammable-gas

När det kommer till företag som hanterar explosiva gaser är det viktigt att man ser till att man har den säkerhet som krävs för att man ska kunna använda dem. Ett bra gasalarm som kan detektera till exempel läckage innan det att de har blivit alltför stora är viktigt. Minsta lilla förändring i luften måste kunna detekteras och larmas om, så att det inte behöver bli en fara för vare sig arbetare eller omgivning.

Ett gaslarm kan rädda liv, oavsett om det gäller explosiva gaser eller områden där det finns risk för läckage av giftiga gaser som till exempel tränger bort syret ifrån luften. Om du hamnar i ett sådant område märker du sällan att du inte får luft innan du håller på att kvävas. Då är det redan försent. Därför är det otroligt viktigt med ett gaslarm för de människor som arbetar i dessa miljöer.

Du bör vända dig till en firma som har en lång erfarenhet av instrument för gaslarm och därför kan välja rätt gasdetektor till din enhet. Det är viktigt att man har rätt typ av gassensor till sitt gaslarm. Detta är även avgörande för hur gasvarningssystemet sedan kommer att fungera och som du förstår så är det av största vikt att det faktiskt gör det.

Rätt firma kan även förse dig med helhetslösningar för ditt företag så att du får precis den lösningen som du är i behov av. På så sätt kan alla dina anställda känna sig trygga. Hör av dig till ett företag och berätta vilka typer av gaser som ni arbetar med. Då kan de förse er med en lösning som kommer att vara passande. Om du dessutom berättar för dem hur ni arbetar och var ni är i störst behov av ett gasalarm samt hur fastigheten ser ut så, kommer de att förse er med den perfekta lösningen.

Att renovera värmeväxlare

Värmeväxlare är något som används inom ventilationsbranschen, och är mycket vanligt att hitta på mindre och större företag. Där är det viktigt att ventilationen och arbetsmiljön följer de regler som finns uppsatta av arbetsskyddsstyrelsen för att inte få problem med anställda och eventuella skyddsombud. Ibland händer det dock att dessa system, precis som allt annat, fallerar eller helt enkelt går sönder. Då är det viktigt att ha den kunskap och kompetens som behövs för att åtgärda detta problem snabbt och effektivt. Det är också viktigt att snabbt kunna hitta de delar som behövs för en eventuell reparation.

Ett proffs på delar, underhåll och reparation av värmeväxlare

När det kommer till reparationer och underhåll av värmeväxlare är det enkelt att ta kontakt med ett av Sveriges bästa och mest kunniga företag i branschen. Då kontaktar du IBC, som har en lång och bred erfarenhet inom detta område. Här finner du alltid snabbt den hjälp och de delar som du behöver för att allt ska fungera igen. Här kan det gälla enkelt underhåll eller utbyte av styrenheter för roterande värmeväxlare. Vad det än gäller är inget jobb för stort eller för litet när du kontaktar IBC, utan här får du alltid bästa service och en spetskompetens som är essentiell för att ett professionellt arbete ska bli utfört.

Ibland kan det även vara på det sättet att ditt företag har den personal som behövs för att ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att åtgärda arbetet på egen hand. I det fallet kan du enbart beställa de delar som behövs, samt ladda hem de manualer och flödesscheman som du behöver hos IBC och deras hemsida. Hur fallet än är kommer du alltid att få en bra service när du kontaktar IBC, och det finns alltid en servicetekniker som kan hjälpa dig och ditt företag med alla behov.

Ytbeläggningar för industri och produktion

Det finns säkert flera olika företag som tillhandahåller högkvalitativa ytbeläggningar för industri och produktion, men ett företag som verkar stå ut inom ytbehandling är Impreglon i Sverige. De jobbar med beläggningar som är baserade på olika ämnen som gör att materialet får bra friktionsegenskaper, skyddas mot rost, förminskar slitaget och motverkar att olika ämnen fastnar på materialet. Det finns fabriker i ett flertal länder i världen och företaget satsar på en utbyggnad av verksamheten världen över för att vara nära sina kunder.

De har olika typer av beläggningar som:

Korrosionsskydd är en ytbehandling för material som ska användas i aggressiva miljöer. Det finns olika sorters beläggning beroende på vilket material och vad det ska skyddas mot. Exempel på beläggningar som används är Delta MKS och MagnaCoat.

Klibbhämning är en beläggning som gör att molekylerna inte vidrör vatten, vilket gör att lim, gummi- och plastmaterial eller livsmedel inte fastnar på materialet. Exempel på beläggningar som används är ChemCoat, SafeCoat och TempCoat.

Glid, d.v.s. låg friktion, används för att kunna flytta metaller, plaster, papper och livsmedel i produktionsprocesser mer störningsfritt. Exempel på beläggningar som används är ChemCoat, SafeCoat och TempCoat.

Driv å andra sidan innebär en hög friktion och används för att få en säker, störningsfri transport och förflyttning av material eller varor som textil, plast och papper på transportbanor. Exempel på beläggningar är Plasmacoat.

Hårda ytor används för att öka slitstyrkan i ett material. Exempel på beläggning är Plasmacoat.

Antimikrobiell används för att minska möjligheten att mikrober kan fastna på ytan. Detta används t.ex. på dörrhandtag till allmänna toaletter.

De har olika typer av processer:
Polymer beläggning
Termisk sprutning

Under förbehandlingen gasas ytan för att få bort alla föroreningar och sedan blästras ytan för att få bort ev. kvarvarande föroreningar. Alla steg i processen är miljövänliga från förbehandling till ytbeläggningen, då det är något som företaget lägger en stor vikt vid.