Renare vatten med vattenfilter

Vatten är ett av människans allra viktigaste livsmedel som man allt för ofta tar för givet. I Sverige är det en vana att alltid ha rent och fräscht dricksvatten direkt från kranen, men har man en egen brunn eller källa måste man själv hålla koll så att vattnet håller en god kvalité. Ett riktigt bra vattenfilter kan hjälpa dig!
Vad är då dom vanligaste vattenproblemen och kan ett vattenfilter hjälpa?
Om vattnet har ett alldeles för lågt pH-värde kan det göra vattnet aggressivt. Med det menas att vattnet sliter på ledningsnät och andra installationer kopplade till vattnet. Märker man att vattnet har fått en grönaktig ton kan detta vara på grund av ett lågt pH-värde.
En annan väldigt vanligt problem är att man har för mycket kalk i vattnet. Detta problem kan uppstå oberoende på om du har kommunalt vatten eller använder dig av en egen brunn. Vanligtvis kan du se om du har problem med kalk genom att titta på duschmunstycket eller te x kaffekokaren. Kalk ger vita fläckar som sedan blir väldigt hårda, nästan som sten, men med ett vattenfilter löser du problemet omgående.
Får du kämpa med ständigt återkommande rostfärgade avlagringar i toaletten? Anledningen till detta är en stor mängd järn i vattnet. Järn lämnar otrevliga beläggningar och ibland kan även vattnet se brunt ut när det kommer från kranen.
Och sist men inte mist, Mangan.
Mangan är små, svarta partiklar som ofta ses i samband med järn. Det är svårare att upptäcka men kan märkas av genom att varmvattnet luktar illa. Det kan vara svårt att veta vilken typ av problem man har och om vattenfilter är lösningen. Vattenfilter är till för att rena dricksvattnet och ge vattnet en bra kvalité fri från bakterier. Använd dig av ett vattenfilter och få hjälp att spara en hel del pengar genom att filtrera bort alla föroreningar.