Kulventiler – Deras syfte och användning

Kulventil

En kulventil är en ventil som används för att reglera flöden på vätskor eller luft, vanligtvis vatten. En ihålig kula som går att rotera via en spak sitter inuti ventilen, vilket låter användaren stänga av och på flödet (en kulventil skall vara helt gastät). De är dock inte optimala för flödesreglering tack vare sin rejäla natur. De används mest för att stänga av eller på flödet helt.

Den vanligaste formen av kulventiler är helsvetsade ventiler. Det är i princip bara ett rör med ovan nämnda funktioner, och används oftast med handspak. En mer avancerad version är den tredelade ventilen (ej att förväxlas med 3-vägs) som går att plocka isär till tre delar för ökad flexibilitet vid installation och service. Den tre- och två-delade ventilen gör sig även lämplig att använda när manuell handmanövrering inte är möjligt.

Oftast rör det sig om 2- eller 3-vägs-ventiler. På en 3-vägs ventil är det möjligt att rikta om flödet åt ett annat håll, medan en 2-vägs endast kan gå ett håll.

De finns i många material; syrafast stål, kolstål, segjärn eller zirkoniumbeläggning för att nämna ett fåtal. Vilket material som bör tillämpas beror främst på användningsområdet. Syrafast stål är bra att använda i miljöer där kemiska påfrestningar förekommer (materialet tål t.ex. saltvatten till en högre grad än vanligt rostfritt stål som korroderar vid kontakt med saltvatten). Syrafast stål är dock dyrare. Segjärn används oftast för att transportera dricksvatten.

Det finns även flänsade kulventiler. Det innebär att det sitter skarvflänsar på ändarna av ventilen, som ska göra dem lättare att sätta fast i flänsade rör (och i vissa fall svetsas). Denna typ av kulventil används främst inom petrokemisk industri (raffinering av petroleum) eller inom kraft/värme då den tål väldigt högt tryck och höga temperaturer.

Nu har du fått en grundlig genomgång på ämnet, men innan du köper din första kulventil är det rekommenderat att du läser på så att du är säker på att du får rätt ventil till dina rör!

Ställverk – Säker och effektiv strömhantering

Elektroproduktion-ställverk
Har du någon gång funderat på hur din el transporteras och hur den hanteras? Vad behöver dina lokaler utrustas med för att elen ska hanteras på ett säkert sätt?

Det finns en anläggning som kallas för ställverk .
Denna anläggnings uppgift är att dirigera elen från en ingående ledning till rätt utgående ledning på ett säkert sätt.
Ett ställverk kan jämföras med elcentralerna som finns i våra hus eller lägenheter. Likt en elcentral så är denna nods primära uppgift att fördela elen till rätt användare men även att skydda användarna om något skulle gå fel. Ibland kan den även behöva transformera om spänningen om den skulle vara för hög eller låg. Egentligen är skillnaden mellan en elcentral och ett ställverk inte så stor, det som skiljer dessa åt är främst deras storlekar.
För varje in respektive utgående ledning till ställverket så finns det strömbrytare som kan stänga eller öppna vägen för strömmen. Strömbrytaren styrs av ett reläskydd som fungerar som en säkring, så om något går snett så meddelar reläskyddet strömbrytaren att något är fel och strömbrytaren slår då av strömmen för att skydda både människor och anläggning.

Man pratar ofta om tre olika varianter av ställverk:

Lågspänningsställverk – En av de vanligare anläggningarna, tillämpas ofta i mindre industrier.

Mellanspänningsställverk – Används till större industrier och fastigheter.

Högspänningsställverk – Används ofta utomhus till större anläggningar.

Det finns även ställverk som sköter distributionen av el till till mindre regioner eller till och med städer. De har då som uppgift att mata t.ex. hela boende- och industriområden med ström.

Viktigt att tänka på vid införskaffning av ställverk är att välja en leverantör som kan skräddarsy en lösning just för ditt företag eller behov. När man ska välja variant på ställverk så tittar man på vad det finns för krav på kraftdistributionen. En industri t.ex. har med stor sannolikhet högre krav än ett lägenhetshus.