Ställverk – Säker och effektiv strömhantering

Elektroproduktion-ställverk
Har du någon gång funderat på hur din el transporteras och hur den hanteras? Vad behöver dina lokaler utrustas med för att elen ska hanteras på ett säkert sätt?

Det finns en anläggning som kallas för ställverk .
Denna anläggnings uppgift är att dirigera elen från en ingående ledning till rätt utgående ledning på ett säkert sätt.
Ett ställverk kan jämföras med elcentralerna som finns i våra hus eller lägenheter. Likt en elcentral så är denna nods primära uppgift att fördela elen till rätt användare men även att skydda användarna om något skulle gå fel. Ibland kan den även behöva transformera om spänningen om den skulle vara för hög eller låg. Egentligen är skillnaden mellan en elcentral och ett ställverk inte så stor, det som skiljer dessa åt är främst deras storlekar.
För varje in respektive utgående ledning till ställverket så finns det strömbrytare som kan stänga eller öppna vägen för strömmen. Strömbrytaren styrs av ett reläskydd som fungerar som en säkring, så om något går snett så meddelar reläskyddet strömbrytaren att något är fel och strömbrytaren slår då av strömmen för att skydda både människor och anläggning.

Man pratar ofta om tre olika varianter av ställverk:

Lågspänningsställverk – En av de vanligare anläggningarna, tillämpas ofta i mindre industrier.

Mellanspänningsställverk – Används till större industrier och fastigheter.

Högspänningsställverk – Används ofta utomhus till större anläggningar.

Det finns även ställverk som sköter distributionen av el till till mindre regioner eller till och med städer. De har då som uppgift att mata t.ex. hela boende- och industriområden med ström.

Viktigt att tänka på vid införskaffning av ställverk är att välja en leverantör som kan skräddarsy en lösning just för ditt företag eller behov. När man ska välja variant på ställverk så tittar man på vad det finns för krav på kraftdistributionen. En industri t.ex. har med stor sannolikhet högre krav än ett lägenhetshus.