Konstnadsfri vägledning i affärstvister

Pbthey.lawyer.750pix

Om ens företag har hamnat i en juridisk tvist med någon kan man få kostnadsfri vägledning inom affärstvister genom en Advokatbyrå Stockholm, som ger råd och tips kring hur man kan gå vidare med ärendet. Vägledning ges per telefon eller över Skype och innebär inte att man förbinder sig till något, utan man får möjligheten att kunna diskutera ärendet kostnadsfritt och då få råd över hur man ska hantera situationen. Många gånger styrs affärsdokument som avtal, fakturor och olika former av kontrakt av de villkor som ligger till grund för affärsdokumentet och då kan man behöva en juridisk expert för att tolka dessa villkor för att se vilka möjligheter som man har för att få igenom sina krav, alternativt för att komma lindrigare undan om företaget själv står inför ett krav.

När man driver företag hamnar man ofta i situationer där olika former av avtal ska upprättas, som exempelvis anställningsavtal, entreprenadavtal, partneravtal eller olika former av hyresavtal. Innan man ingår några avtal är det viktigt att man har kunskap om vad som kan hända i olika situationer i det fall som ett avtal leder till en tvist. Därför bör man redan i samband med avtalsskrivningen konsultera en advokat i Stockholm som hjälper en att reda ut de begrepp som finns i villkoren och kanske till och med vara behjälplig med att upprätta ett nytt och korrekt avtal som inte innebär några åtaganden som kan leda till allvarliga skador för företaget.

Att anlita en advokat kan bli dyrt, framförallt om det handlar om en omfattande tvist med mycket brevväxling, möten och kanske även en domstolsförhandling. En företagsförsäkring kan täcka hela eller delar av den kostnad som man behöver betala i advokatarvode. Normalt är också att man får sina kostnader för sitt juridiska ombud betalade av den andra parten, om denna förlorar målet. Om man gör upp om en överenskommelse i eller utanför domstolen är det brukligt att respektive parter står för sina egna kostnader. Med detta i åtanke kan det vara bra att man anlitar en advokat som hjälper en innan man skriver under avtal eller andra förpliktelser så att man slipper tvister som kan orsaka stor ekonomisk skada.

En företagsförsäkring kan även ge viss ersättning om man har blivit ålagd att betala skadestånd till en part efter en affärstvist. Därför är det bra om man även ser över sina företagsförsäkringar så att det finns försäkringar som ger ersättning om man skulle råka ut för en affärstvist.