Kulventiler – Deras syfte och användning

Kulventil

En kulventil är en ventil som används för att reglera flöden på vätskor eller luft, vanligtvis vatten. En ihålig kula som går att rotera via en spak sitter inuti ventilen, vilket låter användaren stänga av och på flödet (en kulventil skall vara helt gastät). De är dock inte optimala för flödesreglering tack vare sin rejäla natur. De används mest för att stänga av eller på flödet helt.

Den vanligaste formen av kulventiler är helsvetsade ventiler. Det är i princip bara ett rör med ovan nämnda funktioner, och används oftast med handspak. En mer avancerad version är den tredelade ventilen (ej att förväxlas med 3-vägs) som går att plocka isär till tre delar för ökad flexibilitet vid installation och service. Den tre- och två-delade ventilen gör sig även lämplig att använda när manuell handmanövrering inte är möjligt.

Oftast rör det sig om 2- eller 3-vägs-ventiler. På en 3-vägs ventil är det möjligt att rikta om flödet åt ett annat håll, medan en 2-vägs endast kan gå ett håll.

De finns i många material; syrafast stål, kolstål, segjärn eller zirkoniumbeläggning för att nämna ett fåtal. Vilket material som bör tillämpas beror främst på användningsområdet. Syrafast stål är bra att använda i miljöer där kemiska påfrestningar förekommer (materialet tål t.ex. saltvatten till en högre grad än vanligt rostfritt stål som korroderar vid kontakt med saltvatten). Syrafast stål är dock dyrare. Segjärn används oftast för att transportera dricksvatten.

Det finns även flänsade kulventiler. Det innebär att det sitter skarvflänsar på ändarna av ventilen, som ska göra dem lättare att sätta fast i flänsade rör (och i vissa fall svetsas). Denna typ av kulventil används främst inom petrokemisk industri (raffinering av petroleum) eller inom kraft/värme då den tål väldigt högt tryck och höga temperaturer.

Nu har du fått en grundlig genomgång på ämnet, men innan du köper din första kulventil är det rekommenderat att du läser på så att du är säker på att du får rätt ventil till dina rör!