Fördelarna med att köpa begagnade truckar

begagnad truck

Allmänt om truckar

Valet kommer att bli svårt för att bestämma sig för vilken truck som passar dig bäst. Idag finns det ett stort urval av både nya och begagnade truckar för både försäljning och som uthyrning. Med en rad olika märken och modeller, som finns idag, såsom Atlet, Clark, Daewoo, Hyundai, Nissan med mera för att inte nämna alla som finns på marknaden idag. Åsikterna om nya och begagnade truckar skiljer sig åt beroende på vilka intressen eller behov man själv har.

Varför ska du välja att köpa begagnade truckar?

  • Pengar sparas, då det är billigare att köpa en begagnad truck än en ny. Nyare truckar är oftast en dyr investering för företaget, som många har uttryckt sig om.
  • Smidigheten, i regel behövs ingen ställning tas innan den slutgiltiga beställningen kan läggas. Då de flesta modellerna finns på plats, så kan man hyra en annan modell om man inte är nöjda med den första.
  • Underlättar företagets arbete och bidrar med möjligheter. När en begagnad truck köps istället för en ny kan företaget som många andra, prova på och se om det är värt att investera i en ny truck, eller att använda sig av begagnat.
  • Leveranser av begagnade truckar är relativt snabba. När man beställer en ny truck tar det oftast lång tid innan företaget erhåller den nya trucken.
  • Många företag hyr begagnade truckar för att de själva är medvetna om att de inte kommer användas allt för ofta under full tid, utan enbart sporadiskt.
  • Enkelt att byta ut sin modell som man trodde först skulle passa ens företag, mot en annan modell rätt omgående.
  • Outsourcingsmetoden, en del företag låter ett truckföretag ta över deras truckar mot en klumpsumma. På så sätt kan ett företag tjäna pengar på sin uthyrning. Ansvaret för driften står truckföretaget för då, och ditt företag betalar enbart en månadskostnad.

Kulventiler – Deras syfte och användning

Kulventil

En kulventil är en ventil som används för att reglera flöden på vätskor eller luft, vanligtvis vatten. En ihålig kula som går att rotera via en spak sitter inuti ventilen, vilket låter användaren stänga av och på flödet (en kulventil skall vara helt gastät). De är dock inte optimala för flödesreglering tack vare sin rejäla natur. De används mest för att stänga av eller på flödet helt.

Den vanligaste formen av kulventiler är helsvetsade ventiler. Det är i princip bara ett rör med ovan nämnda funktioner, och används oftast med handspak. En mer avancerad version är den tredelade ventilen (ej att förväxlas med 3-vägs) som går att plocka isär till tre delar för ökad flexibilitet vid installation och service. Den tre- och två-delade ventilen gör sig även lämplig att använda när manuell handmanövrering inte är möjligt.

Oftast rör det sig om 2- eller 3-vägs-ventiler. På en 3-vägs ventil är det möjligt att rikta om flödet åt ett annat håll, medan en 2-vägs endast kan gå ett håll.

De finns i många material; syrafast stål, kolstål, segjärn eller zirkoniumbeläggning för att nämna ett fåtal. Vilket material som bör tillämpas beror främst på användningsområdet. Syrafast stål är bra att använda i miljöer där kemiska påfrestningar förekommer (materialet tål t.ex. saltvatten till en högre grad än vanligt rostfritt stål som korroderar vid kontakt med saltvatten). Syrafast stål är dock dyrare. Segjärn används oftast för att transportera dricksvatten.

Det finns även flänsade kulventiler. Det innebär att det sitter skarvflänsar på ändarna av ventilen, som ska göra dem lättare att sätta fast i flänsade rör (och i vissa fall svetsas). Denna typ av kulventil används främst inom petrokemisk industri (raffinering av petroleum) eller inom kraft/värme då den tål väldigt högt tryck och höga temperaturer.

Nu har du fått en grundlig genomgång på ämnet, men innan du köper din första kulventil är det rekommenderat att du läser på så att du är säker på att du får rätt ventil till dina rör!

Ställverk – Säker och effektiv strömhantering

Elektroproduktion-ställverk
Har du någon gång funderat på hur din el transporteras och hur den hanteras? Vad behöver dina lokaler utrustas med för att elen ska hanteras på ett säkert sätt?

Det finns en anläggning som kallas för ställverk .
Denna anläggnings uppgift är att dirigera elen från en ingående ledning till rätt utgående ledning på ett säkert sätt.
Ett ställverk kan jämföras med elcentralerna som finns i våra hus eller lägenheter. Likt en elcentral så är denna nods primära uppgift att fördela elen till rätt användare men även att skydda användarna om något skulle gå fel. Ibland kan den även behöva transformera om spänningen om den skulle vara för hög eller låg. Egentligen är skillnaden mellan en elcentral och ett ställverk inte så stor, det som skiljer dessa åt är främst deras storlekar.
För varje in respektive utgående ledning till ställverket så finns det strömbrytare som kan stänga eller öppna vägen för strömmen. Strömbrytaren styrs av ett reläskydd som fungerar som en säkring, så om något går snett så meddelar reläskyddet strömbrytaren att något är fel och strömbrytaren slår då av strömmen för att skydda både människor och anläggning.

Man pratar ofta om tre olika varianter av ställverk:

Lågspänningsställverk – En av de vanligare anläggningarna, tillämpas ofta i mindre industrier.

Mellanspänningsställverk – Används till större industrier och fastigheter.

Högspänningsställverk – Används ofta utomhus till större anläggningar.

Det finns även ställverk som sköter distributionen av el till till mindre regioner eller till och med städer. De har då som uppgift att mata t.ex. hela boende- och industriområden med ström.

Viktigt att tänka på vid införskaffning av ställverk är att välja en leverantör som kan skräddarsy en lösning just för ditt företag eller behov. När man ska välja variant på ställverk så tittar man på vad det finns för krav på kraftdistributionen. En industri t.ex. har med stor sannolikhet högre krav än ett lägenhetshus.

Moderna kontorsmoduler löser lokalbehoven

Modul5

När ett företag växer eller startar ett nytt intressant projekt är det inte alltid som lokalbehoven matchar personalstyrkan perfekt. Att bygga nytt kontor tar tid och kräver kapitalbindning. Är den framtida storleken på personalstyrkan tillfällig eller osäker kan det vara svårt att göra en bedömning av lämpliga lokalbehov. En smidig lösning är då att istället hyra kontorsmoduler som uppfyller lokalbehoven och de specifika krav som ställs för just den enskilda verksamheten och projektet.

Företaget Indus är specialiserade på uthyrning och försäljning av moderna, ljusa och flexibla kontorslokaler som passar olika typer av verksamheter.

Moduler

Med modern byggteknik går det knappt att uppleva någon skillnad på kontorsmoduler och permanenta lokaler. För att säkerställa kvaliteten byggs modulerna på plats hos Indus i Stenungsund. Ytskikten är moderna, ljusa och lättstädade och för längre uthyrningsperioder går det till och med att förse kontorsmodulerna med golvvärme för ökad komfort.

Det går att få många olika modeller på moduler. I vinkel, flera våningar ovanpå varandra och placeringen är möjlig att variera. Inuti kontorsmodulerna finns också stor möjlighet till variation och flexibilitet genom flyttbara mellanväggar. Moduldelar med kök, toaletter och samlingsutrymmen är också flexibla i placeringen.

Modulerna kan specialbyggas för nyuppkomna behov men Indus hyr också ut begagnade moduler. Dessa kontorsmoduler renoveras noggrant mellan hyresgästerna för att säkerställa högsta komfort i lokalerna.

Trygg och bekväm inflytt

Ventilation och inomhusmiljö kontrolleras noggrant före inflyttning av Indus erfarna personal. Med över 40 års erfarenhet av uthyrning av kontorsmoduler samt certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 fungerar Indus som en trygg partner för lokaler i kontkorsmoduler.

Förutom själva uthyrningen erbjuder Indus även hjälp med projektering och kringtjänster som planering av yttre miljö, brandskydd, larm, tele, data m.m. Förberedelser för el och VVS görs av Indus som även kontrollerar att marken är korrekt förberedd för installation av kontorsmodulerna. Som hyresgäst kan man känna sig trygg och bekväm med moduler från Indus.

Effektiv lyfthjälp i produktion och industri

lyfthjalpmedel

Dagens produktionsmål inom industrin ställer enorma krav på en fungerande arbetsmiljö, vilket är en miljö där arbetaren kan jobba snabbt och effektivt utan att slitas ut och därmed riskera sin hälsa.

Förr i tiden innebar en arbetsplats inom industri och produktion ofta en hög omsättning på arbetskraft då få människor klarade av att slita inom företaget under hela sin arbetsföra ålder. Idag har man med forskning visat att en industri fungerar ännu mer effektivt på de platser där man inte sliter ut personalen på samma sätt. Därför har det de senaste decenniet lagts ner mycket tid på att utveckla system som skall underlätta för personalen och samtidigt spara produktionstid för företaget. Lyfthjälpmedel från Binar Quick Lift passar perfekt in i denna nya utveckling.

Detta hjälpmedel är den perfekta lösningen för både stora och små företag vilka behöver en effektiv lösning på sina lyftproblem. Deras patenterade produkter används hos en rad firmor av olika storlekar och de anpassas alltid efter kundens specifika behov. Målet med installationen av sådana lyfthjälpmedel är alltid att främja både ergonomi och arbetsmiljö för de anställda så att företaget i sig till slut kan producera på ett mera effektivt sätt.

Ett liftsystem som andas säkerhet, precision och en ökad produktivitet kan vara den bästa investeringen som ett företag kan göra. Med ett liftsystem är din last automatiskt säkrad och löper en mycket mindre risk att skadas genom den mänskliga faktorn. Ett automatiskt liftsystem ger även en oslagbar noggrannhet då man med millimeterprecision kan bestämma exakt landningsplats för lasten. Med ett automatiserat liftsystem skär man som företag även ned på onödiga personalkostnader då risken för långtidssjukskrivningar minskar dramatiskt.

Det finns idag helt enkelt ingen anledning att för hand utföra alla tunga lyft inom industrin längre. Lösningarna som finns på marknaden har blivit så pass effektiva att de med råge betalar sig själva flera gånger om. Som arbetare sparar man ryggen och kan också arbeta mer effektivt. Som företagare spar man in både på personalkostnader och utgifter som uppstår då den mänskliga faktorn är framme och laster därigenom skadas.

Vad är kantpressning av plåt?

kantpressning-av-plat

Plåt är idag en av de mest använda materialen inom byggbranschen. Detta material är ett plant ark vanligen tillverkat av stål eller aluminium. Andra metaller förekommer också. Det fina med detta material är att det är helt formbart. Plåttillverkning är en lång process och vanligtvis innebär detta kantpressning och formning av metallen till kundens önskade form och tjocklek. Tillverkare kan även ge metallen alla typer av komplexa ihåliga former eller sektioner, beroende på dess användning. Plåt används ofta till bilkarosser, flygplansvingar, sjukhustabeller eller till och med vid tillverkning av läskburkar.

Kantpressning av plåt är en vanlig och viktig process inom tillverkningsindustrin. Det är den plastiska deformationen av metallen som skapar en förändring i dess geometri. I likhet med andra metallformationer ändras formen av arbetsstycket, medan volymen av materialet förblir densamma. I vissa fall kan kantpressning ge en liten förändring i metallens tjocklek, men för de flesta operationer kommer pressningen inte att leda till en förändring av omfånget på plåten.

Förutom att skapa en önskad geometrisk form, används kantpressning även för att ge mer styrka och styvhet till plåten. Det kan även ändra en del av dess tröghet, ge ett kosmetiskt utseende och kan eliminera skarpa kanter.

Med den förbättrade tekniken har produktionen av plåt blivit mer avancerad och detta innebär att tillverkare nu kan skapa högkvalitativa plåtlakan för nästan alla ändamål. Verktygen har blivit mer effektiva i styckning, perforering och skärning. Olika metoder och tekniker används för att slutföra hela processen vid tillverkning av metallplåtar. Varje metod, eller en kombination av dem, kan skapa det önskade resultatet för ett specifikt objekt. Plåt anses som en av de viktigaste materialen som varje bransch kräver för att kunna fullfölja strukturella projekt.

Att renovera tvättstugan i fastigheten

tvattmaskiner_1200

När man är fastighetsägare har man ett visst ansvar oavsett om man äger en bostadsrättsförening eller en hyresgästförening. Man måste se till att fastighetens lokaler är i ett gott skick och kan brukas. Detta innebär även att man måste underhålla dem och se till att de är fräscha. Helst ska man byta ut och renovera innan någonting är trasigt. På så sätt får du dina hyresgäster att uppskatta dig som fastighetsägare ännu mer och trivas då de känner sig uppskattade. Det kanske är dags för dig att renovera tvättstugorna i er hyresrättsförening? Om du inte har gjort detta under de senaste 20 åren så är det dags nu. Det är nämligen inte bara en kostnad utan även en besparing som du kommer att märka av så snart tvättstugan är renoverad.

Nyare maskiner gentemot gamla sparar mycket ström. Du bör ha i åtanke att maskiner i en allmän tvättstuga oftast vilar bara på natten. Detta gör att eftersom maskinerna kommer att gå hela tiden behöver du tåliga fastighetstvättmaskiner som inte bara håller länge utan även drar lite ström. Maskinerna måste klara av mer än en vanlig tvättmaskin som du köper på en vitvarubutik. Dessutom bör de vara användarvänliga så att alla kan förstå hur maskinerna fungerar. Det bör därför vara enkelt att få igång maskinerna genom enbart ett fåtal knapptryck.

Som tur är kan du få hjälp med detta då det finns gott om företag som kan tvättstugor. Dessa företag fräschar upp hela din tvättstuga inklusive alla maskiner så att du får den tvättstugelösningen som är perfekt för din fastighet. Passa även på att investera i lite ny städutrustning till tvättstugan. På så sätt kan du vara säker på att dina hyresgäster kommer att tycka att det är ännu roligare att hålla tvättstugan ren. En stökig tvättstuga löses ofta med att man utför en renovering på den.

Den perfekta lösningen för gaslarm

flammable-gas

När det kommer till företag som hanterar explosiva gaser är det viktigt att man ser till att man har den säkerhet som krävs för att man ska kunna använda dem. Ett bra gasalarm som kan detektera till exempel läckage innan det att de har blivit alltför stora är viktigt. Minsta lilla förändring i luften måste kunna detekteras och larmas om, så att det inte behöver bli en fara för vare sig arbetare eller omgivning.

Ett gaslarm kan rädda liv, oavsett om det gäller explosiva gaser eller områden där det finns risk för läckage av giftiga gaser som till exempel tränger bort syret ifrån luften. Om du hamnar i ett sådant område märker du sällan att du inte får luft innan du håller på att kvävas. Då är det redan försent. Därför är det otroligt viktigt med ett gaslarm för de människor som arbetar i dessa miljöer.

Du bör vända dig till en firma som har en lång erfarenhet av instrument för gaslarm och därför kan välja rätt gasdetektor till din enhet. Det är viktigt att man har rätt typ av gassensor till sitt gaslarm. Detta är även avgörande för hur gasvarningssystemet sedan kommer att fungera och som du förstår så är det av största vikt att det faktiskt gör det.

Rätt firma kan även förse dig med helhetslösningar för ditt företag så att du får precis den lösningen som du är i behov av. På så sätt kan alla dina anställda känna sig trygga. Hör av dig till ett företag och berätta vilka typer av gaser som ni arbetar med. Då kan de förse er med en lösning som kommer att vara passande. Om du dessutom berättar för dem hur ni arbetar och var ni är i störst behov av ett gasalarm samt hur fastigheten ser ut så, kommer de att förse er med den perfekta lösningen.

Att renovera värmeväxlare

Värmeväxlare är något som används inom ventilationsbranschen, och är mycket vanligt att hitta på mindre och större företag. Där är det viktigt att ventilationen och arbetsmiljön följer de regler som finns uppsatta av arbetsskyddsstyrelsen för att inte få problem med anställda och eventuella skyddsombud. Ibland händer det dock att dessa system, precis som allt annat, fallerar eller helt enkelt går sönder. Då är det viktigt att ha den kunskap och kompetens som behövs för att åtgärda detta problem snabbt och effektivt. Det är också viktigt att snabbt kunna hitta de delar som behövs för en eventuell reparation.

Ett proffs på delar, underhåll och reparation av värmeväxlare

När det kommer till reparationer och underhåll av värmeväxlare är det enkelt att ta kontakt med ett av Sveriges bästa och mest kunniga företag i branschen. Då kontaktar du IBC, som har en lång och bred erfarenhet inom detta område. Här finner du alltid snabbt den hjälp och de delar som du behöver för att allt ska fungera igen. Här kan det gälla enkelt underhåll eller utbyte av styrenheter för roterande värmeväxlare. Vad det än gäller är inget jobb för stort eller för litet när du kontaktar IBC, utan här får du alltid bästa service och en spetskompetens som är essentiell för att ett professionellt arbete ska bli utfört.

Ibland kan det även vara på det sättet att ditt företag har den personal som behövs för att ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att åtgärda arbetet på egen hand. I det fallet kan du enbart beställa de delar som behövs, samt ladda hem de manualer och flödesscheman som du behöver hos IBC och deras hemsida. Hur fallet än är kommer du alltid att få en bra service när du kontaktar IBC, och det finns alltid en servicetekniker som kan hjälpa dig och ditt företag med alla behov.

Ytbeläggningar för industri och produktion

Det finns säkert flera olika företag som tillhandahåller högkvalitativa ytbeläggningar för industri och produktion, men ett företag som verkar stå ut inom ytbehandling är Impreglon i Sverige. De jobbar med beläggningar som är baserade på olika ämnen som gör att materialet får bra friktionsegenskaper, skyddas mot rost, förminskar slitaget och motverkar att olika ämnen fastnar på materialet. Det finns fabriker i ett flertal länder i världen och företaget satsar på en utbyggnad av verksamheten världen över för att vara nära sina kunder.

De har olika typer av beläggningar som:

Korrosionsskydd är en ytbehandling för material som ska användas i aggressiva miljöer. Det finns olika sorters beläggning beroende på vilket material och vad det ska skyddas mot. Exempel på beläggningar som används är Delta MKS och MagnaCoat.

Klibbhämning är en beläggning som gör att molekylerna inte vidrör vatten, vilket gör att lim, gummi- och plastmaterial eller livsmedel inte fastnar på materialet. Exempel på beläggningar som används är ChemCoat, SafeCoat och TempCoat.

Glid, d.v.s. låg friktion, används för att kunna flytta metaller, plaster, papper och livsmedel i produktionsprocesser mer störningsfritt. Exempel på beläggningar som används är ChemCoat, SafeCoat och TempCoat.

Driv å andra sidan innebär en hög friktion och används för att få en säker, störningsfri transport och förflyttning av material eller varor som textil, plast och papper på transportbanor. Exempel på beläggningar är Plasmacoat.

Hårda ytor används för att öka slitstyrkan i ett material. Exempel på beläggning är Plasmacoat.

Antimikrobiell används för att minska möjligheten att mikrober kan fastna på ytan. Detta används t.ex. på dörrhandtag till allmänna toaletter.

De har olika typer av processer:
Polymer beläggning
Termisk sprutning

Under förbehandlingen gasas ytan för att få bort alla föroreningar och sedan blästras ytan för att få bort ev. kvarvarande föroreningar. Alla steg i processen är miljövänliga från förbehandling till ytbeläggningen, då det är något som företaget lägger en stor vikt vid.