Ytbeläggningar för industri och produktion

Det finns säkert flera olika företag som tillhandahåller högkvalitativa ytbeläggningar för industri och produktion, men ett företag som verkar stå ut inom ytbehandling är Impreglon i Sverige. De jobbar med beläggningar som är baserade på olika ämnen som gör att materialet får bra friktionsegenskaper, skyddas mot rost, förminskar slitaget och motverkar att olika ämnen fastnar på materialet. Det finns fabriker i ett flertal länder i världen och företaget satsar på en utbyggnad av verksamheten världen över för att vara nära sina kunder.

De har olika typer av beläggningar som:

Korrosionsskydd är en ytbehandling för material som ska användas i aggressiva miljöer. Det finns olika sorters beläggning beroende på vilket material och vad det ska skyddas mot. Exempel på beläggningar som används är Delta MKS och MagnaCoat.

Klibbhämning är en beläggning som gör att molekylerna inte vidrör vatten, vilket gör att lim, gummi- och plastmaterial eller livsmedel inte fastnar på materialet. Exempel på beläggningar som används är ChemCoat, SafeCoat och TempCoat.

Glid, d.v.s. låg friktion, används för att kunna flytta metaller, plaster, papper och livsmedel i produktionsprocesser mer störningsfritt. Exempel på beläggningar som används är ChemCoat, SafeCoat och TempCoat.

Driv å andra sidan innebär en hög friktion och används för att få en säker, störningsfri transport och förflyttning av material eller varor som textil, plast och papper på transportbanor. Exempel på beläggningar är Plasmacoat.

Hårda ytor används för att öka slitstyrkan i ett material. Exempel på beläggning är Plasmacoat.

Antimikrobiell används för att minska möjligheten att mikrober kan fastna på ytan. Detta används t.ex. på dörrhandtag till allmänna toaletter.

De har olika typer av processer:
Polymer beläggning
Termisk sprutning

Under förbehandlingen gasas ytan för att få bort alla föroreningar och sedan blästras ytan för att få bort ev. kvarvarande föroreningar. Alla steg i processen är miljövänliga från förbehandling till ytbeläggningen, då det är något som företaget lägger en stor vikt vid.