Verktygsstål – Ett material som håller hög kvalitet

På marknaden finns det massor av olika legeringar när det gäller stål och andra metaller, och detta är något som kommer att påverka vilka användningsområden som dessa har samt vilken styrka och kvalitet som de är befattade med. När det gäller just verktygsstål, så kommer detta material att vara beroende av att ha en styrka som inte är för mjuk och heller inte är för hård. Om materialet i ett verktyg är för mjukt så kommer en bearbetning av andra material inte gå att genomföra. Är verktygsstålet för hårt så kommer detta att leda till att själva verktyget går sönder.

Just verktygsstål är det som används för tillverkning av verktyg inom skärande eller formande bearbetning. Detta kan då exempelvis vara svarvstål och filar eller valsar och pressverktyg. Verktygsstål är en legering som innehåller höga halter av kol, vilket brukar ligga runt cirka 1 procent. Det finns även andra tillsatser som vanadin och volfram, vilket är till för och fungerar på ett sätt som ger den egg som skapas en bättre och kraftigare skärpa. Inom verktygsstål finns det två olika grupper vilka kallas för kolstål och legerat stål. Bägge dessa är legeringar, men har olika användningsområden.

När det handlar om legerat stål så ingår i denna grupp något som kallas för snabbstål. Detta är då ett av de vanligaste verktygsstålen som har fått ett stort användningsområde inom skärande bearbetning tack vare dess goda egenskaper gällande den höga hårdheten och den unika nötningsbeständigheten vid arbeten som skapar höga friktionstemperaturer. De allra vanligaste kraven som ställs på verktygsstål är seghet, hårdhet, skärpa samt seghet. Det är då något som uppnås genom att härda materialet genom upphettning och snabb kylning i kombination med en senare värmebehandling. Verktygsstål indelas i stål för kalla arbeten, stål för varma arbeten samt stål för plastformning vilket då gör det enklare och mera översiktligt.